Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Hållbarhetsarbete i kommunen

I Västervik tar vi ett långsiktigt ansvar för vår kommun och vår planet. Vår vision om framtiden är ett samhälle där livskvalitet står i fokus varje dag.

Livskvalitet varje dag

Hållbarhetsarbete handlar om att skapa ett samhälle som är i balans.  Vi tar avstamp i FN:s globala hållbarhetsmål när vi sätter upp mål för vårt eget arbete. 

Läs mer om Hållbar utveckling i kommunens Hållbarhetsbokslut och om hur kommunen arbetar med de Globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030.

Social hållbarhet - Livskvalitet

Alla människor har rätt till ett bra liv med arbete, hälsa och möjlighet att påverka vad som händer. Det finns plats för alla – oavsett kön, ålder och ursprung. Vi känner oss trygga och det finns platser där vi kan träffas och umgås.

Ekonomisk hållbarhet – Hållbar tillväxt

Om vi ska ha trygghet och välfärd även i framtiden måste vi se till att ha en ekonomi i balans. Det måste finnas förutsättningar för människor att starta och utveckla företag. Det ska ske utan att belasta människors hälsa eller miljö.

Ekologisk hållbarhet – Natur och miljö

Vi är alla beroende av naturen för att vi ska kunna överleva. Vi behöver rent vatten, frisk luft och vi måste kunna odla mat. Klimatförändringar, spridning av gifter, övergödning av sjöar och hav är några av de problem som vi tillsammans måste lösa innan det är för sent.

Sidan senast granskad den 1 november 2023