Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Elevhälsa och särskilt stöd

I Västervik finns en organisation för elevers hälsa. De arbetar förebyggande med att alla elever ska må bra.

Om du som förälder vill ha vår hjälp, vänd dig till rektorn på ditt barns skola.

Alla elever som går i skolan har rätt till elevhälsa. Det gäller både för grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Elevhälsan består av skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska och specialpedagog. De arbetar ihop med rektor och pedagoger för att främja elevernas lärande och hälsa. Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till elevhälsa.

Sidan senast granskad den 14 mars 2022