Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Buskar i Stadsparken kapas efter drogproblem

2024-07-01

Buskarna i Stadsparken, med entréskylten i bakgrunden och "jordgloben" i förgrunden.

Buskarna i entrén till Stadsparken kommer att sågas ner. Åtgärden vidtas i samverkan med Västervikspolisen.

De buskar som kommer att sågas ner är de som är planterade vid ingången till Stadsparken, kring entréskylten och ”jordgloben”.

Åtgärden anses vara den sista utvägen i arbetet mot narkotikaproblematiken som råder på platsen. Tidigare har parkbänkarna tagits bort och buskarna gallrats, men det fick inte önskad effekt.

Det här är en brottsförebyggande åtgärd som kommunen och polisen jobbar med gemensamt, säger kommunpolisen Ulrika Fagerlind.

Om det är möjligt kommer ett antal ”öar” med planteringar att sparas, så att platsen inte ska upplevas alltför tom.

Att ta bort buskarna är en tråkig, men nödvändig, lösning på ett akut problem, men det finns även planer på mer långsiktiga lösningar, säger Jörgen Åbring, driftledare för parkförvaltningen på Västerviks kommun.

Sommarens åtgärd kan ses som ett första steg mot en större förändring. I 2026 års budget finns pengar för ett större omtag av Stadsparkens entré.

Samhällsbyggnadsenheten skissar på hur Stadsparken kan göras tryggare och mer inbjudande. Planen är att bland annat flytta fram entrén, göra plats för fler cykelparkeringar och nya planteringar.

Sidan senast granskad den 1 juli 2024