Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Inspira Pedagogiskt Centrum

Ett bildningspalats för möten mellan pedagoger och lärare inom förskolan och skolan.

Vårt uppdrag är att skapa möjligheter för kollegialt lärande och att inspirera pedagoger, lärare och rektorer samt skapa möjlighet att vidga och fördjupa förståelsen för våra uppdrag. Vi arbetar för att lyfta fram vikten av estetiska lärprocesser med fokus på hållbarhet ur flera olika perspektiv, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Både fristående och kommunala förskolor är välkomna.

Vi erbjuder teoretiska, praktiska och estetiska utbildningar och workshops med förskolans läroplan och den Pedagogiska plattformen som grund. Här knyter vi samman de digitala och de analoga verktygen på ett utvecklande sätt för att skapa en bredare kunskapsbas att stå på. Här får du tid att göra, pröva och skapa egna praktiska erfarenheter att använda ihop med dina och andras teorier.

Ljusbord experiment

Här finns ett stort utbud av kreativt material genom återbruksmaterial från många olika företag i kommunen som kan återanvändas. Vi ser på återbruksmaterial som ett fantastiskt demokratiskt material som främjar och gynnar barnens kreativitet och fantasi. Ingen behöver ha förkunskaper om vad det kan bli. Det är gynnsamt med många olika lösningar. Dessutom är det ett sätt att sätta miljöfrågor och hållbar utveckling i fokus.

I våra utbildningar lägger vi stor vikt vid att du ska få möjlighet att 

  • utveckla ett hållbart förhållningssätt till miljö och lärande
  • se natur- och återvinningsmaterial som en resurs för barns utforskande och lärande

Vad är du intresserad av?

Inspira arrangerar nätverk, utbildningar och workshop. Programmet kommer att fyllas på.

Håll utkik på vår Instagram: @inspira_pedagogiskt_centrum 

Pedagogiska caféer eller workshops                        

Vill du träffa andra för att samtala och utvecklas kring pedagogiska frågor? Då är du välkommen att vara med på våra pedagogiska caféer eller workshops. Då skapas tillfällen för dialog och för att dela utmaningar kring varierande fokusområden som dock alltid är kopplade till vårt gemensamma projekt i kommunen "Ett hållbart nu för en hoppfull framtid". 

Håll utkik på Instagram eller kontakta oss på Inspira om du vill veta mer, besöka oss eller anmäla dig till någon aktivitet.

Konst med padda

 

Sidan senast granskad den 28 februari 2023