Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kyrkvägen

Kyrkvägen går mellan Vråka by och Edsbruk och utgjorde förr den enda vägen mellan Vråka och kyrkan i Västra Ed. Den är cirka 6 kilometer lång fram till allén in mot Edsbruk.

Du kan antingen välja att gå från Vråka eller från Edsbruk. Beskrivningen följer vägen från Vråka by. Längs vägen hittar du skyltar som beskriver platserna.

Vråka by är en av de uråldriga radbyar, som finns i Tjustbygden. Bykärnan ligger fortfarande på medeltida vis med boningshusen på ena sidan gatan och fähus och lador på den andra. Idag går vägen bakom ladorna. Vid första ladugårdsknuten finns en skylt som berättar om Kyrkvägen. Följer du vägen västerut hittar du nästa skylt vid resterna av den gamla tandvärkstallen. Förr i tiden ”spikade man in sin tandvärk" i hopp om att bli av med den.

Strax därefter kan du skymta byns stora vikingatida gravfält i den täta ungskogen. På samma sida till höger om vägen har en gång Vråka sockenmagasin stått. I det lades över­skottssäden, som kunde lämnas ut till behövande under vintern.

Leden går vidare på grusvägar förbi några av de utflyttade gårdarna och kommer så småningom fram till Kvarnbacken. Här låg förr flera kvarnar, som tillhörde Vråka by. Idag finns inga kvar. Delar av vägen är fint stensatt. Sedan går den genom skogen och blir mera som en stig. Vid Trångklev är du halvvägs mot Ed. Det sägs att först här fick begravningståget stanna, då man var på väg till Eds kyrka och här finns också möjlighet att rasta. Det kan man också göra vid platsen för det gamla torpet Gölhagen, där du skymtar Tokgöl. Vid Komote­backen svänger leden tvärt åt vänster och följer den vikingatida vägen förbi Lilla Helleberg. Åtminstone två runstenar, numera försvunna har stått längs vägen. Vid Lilla Helleberg kan du också se rester av ett järnåldersgravfält inne på gårdstunet. Leden fortsätter nu på bron över E22:an mot Stora Helleberg, den gamla kyrko­herdebostaden, som byggdes för kyrkoherde Hallström. Han blev senare biskop på Gotland och skänkte även pengar till en ny kyrka inne i Västervik. Ytterligare en bro leder över Edsån, som förr med sitt vatten drev järnbruket i Ed. Leden slutar sedan i allén, som går till Edsbruk. Här finns också en skylt med information om den gamla kyrkoruinen i Ed, som du når, om du fortsätter allén framåt.

Fakta om leden

Total längd

6,5 km

Huvudman

Vråkabygdens Byalag

Etappindelning

Rastplats 3 km. Sittmöjligheter och TC

Utmärkning

Skyltar och infotavlor. Riktningspilar

Övernattning

I raststugan "Lundstugan" efter överenskommelse med Vråkabygdens byalag.

Sanitärt

TC vid raststuga

Övrigt

Skötsel av Kyrkvägen utförs ideellt av Vråkabygdens Byalag.På deras hemsida kan du läsa mer om att hyra raststugan, "Lundstugan"

Sidan senast granskad den 26 juni 2017