Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Västerviks kommun arbetar aktivt för en god folkhälsa. Det innebär att vi bland annat arbetar för att du som bor i kommunen ska få ett gott liv. Det kan till exempel gälla ökad fysisk aktivitet eller trygga villkor för våra unga. 

I vårt arbete med folkhälsa utgår vi från de mål som finns i kommunens och länets folkhälsoplan. Planen berör frågor som ökad fysisk aktivitet, delaktighet och inflytande samt trygga och goda uppväxtvillkor. Planen rör också frågor om alkohol, narkotika, droger och tobak.

Det ligger på vår fritids- och folkhälsostrateg att arbeta med de här frågorna. Arbetet kopplas ihop med övrigt hållbarhetsarbete. Sådant arbete görs i utskottet för folkhälsa och samhällsskydd, i olycksfalls- och brottsförebyggande rådet samt i styrgruppen för barn- och ungdomsfrågor. Strategen är också med i flera nätverk i länsstyrelsen, landstinget och via Folkhälsocentrum.

Västerviks kommun har med övriga kommuner i länet gjort en undersökning om våra drogvanor. Den ligger till grund för hur arbetet tillsammans med kommunens ungdomar ska se ut.

Sidan senast granskad den 13 september 2016
Innehållsansvarig: Anders Östlund

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun