Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Tjustleden etapp 9, Lermon – Kolsebro – Falerum

Etappbeskrivning 9, från söder mot norr:

Etapp 9, färdigställd 1987, tvärar över och går längs Uknadalen. Detta är kanske den vackraste och mest dramatiska av de dalgångar som Tjustleden passerar. Ett stort nederbördsområde avvattnas genom den djupa dalsänkans sjö- och åsystem. Här går landsväg och järnväg. Dalbottnen odlas, det finns flera intressanta byar och fornlämningar. Bergsbranterna erbjuder fina utsikter.

Etappen börjar på behagliga skogsvägar. I svackan nordost om anslutningspunkten till Ukna växer skavfräken (skäfte). Den har använts för skurning och polering av trä och metall. Leden följer höjden norrut till Kolsebro by. Här är husen placerade i rad och mangårds­byggnaderna (bostäderna) ligger på den södra sidan om vägen och ekonomibyggnaderna på den norra. Byn skiftades 1851–52, den äldsta byggnaden är från 1860-talet och byn har stort kulturhistoriskt värde. Bron över Storån, Kolse­bron, är ett gammalt vackert byggnadsverk. Den stora valvbron är byggd av natursten, utan användning av fogmedel.

Därefter slingrar sig leden brant uppför berget som här har en mäktig rasbrant mot dalen. Väl uppe har man en fantastisk utsikt. Man ser två kyrkor och har en vacker överblick över dalen och dess byar. Fortsättningsvis bör du göra en liten avstickare till domarringarna med mäktiga, resta stenar som ligger strax söder om leden. Tjustleden följer sedan långa sträckor en fin gammal körväg längs och uppför bergs­branten. Flera bynamn slutar här på hammar. Detta syftar på dalens så markerade klippor och bergshöjder. Stjälkhammar nedanför leden, ligger på en mycket gammal boplats där det bott människor i över 1000 år! Detta bekräftas av ett gravfält intill som daterats till vikingatid.

På lättvandrade skogsvägar går leden vidare mot Östgötagränsen. Vid Åkervristens nordöstra strand kan man bada och man är snart i Falerum. Tjustleden ansluter här till Östgötaleden.

Ukna

Anslutningsleden till Ukna är knappt 4 kilometer, där det finns en lanthandel. Den följer först nordsluttningen av en sidodal till Uknadalen, korsar vattendraget, järnvägen och så finner man en trotjänare: När Gränsö kanal restaurerades 1873–74 byggdes också en ny rullbro över kanalen. Denna bro var sedan i drift i 110 år! År 1984 byggdes en ny, fast betongbro och då köptes den gamla bron för att placeras över Storån.

Leden följer därefter den gamla vägen. En liten avstickare upp på den vackra höjden till Ukna gamla kyrkoruin rekommenderas. Här låg tidigare en korsprydd kristen runsten med en lång inskrift, som en förbön över en Torgils. Den kan nu ses i Ukna nya kyrka.

Anslutningsleden fortsätter sedan på mindre vägar upp till Ukna, med bland annat lanthandel. Längs sträckningen har man fin utsikt över Uknadalen.

Fakta om etappen

Längd

13 kilometer, anslutningsled till Ukna ca 4 kilometer

Svårighetsgrad

Kuperade partier

Start - Mål

Lermon - Falerum

Utmärkning

Orange ringar runt trädstammar och på uppsatta pålar och pilar (enligt svensk standard) 

Övernattning

Timrat skärmskydd finns vid start och slut

Sanitärt

TC finns vid start och slut

Information

På Naturskyddsföreningens hemsida finns diverse information om leden samlad såsom skötselansvariga, praktiska råd och information om eventuella uppkomna hinder.

Sidan senast granskad den 5 februari 2018