Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Gator och vägar

Enheten för samhällsbyggnad är kommunens markägare. Bland många ansvarsområden så  ansvarar vi även för trafikplaneringen. Det kan vara ny- eller ombyggnad av gator eller gång- och cykelvägar. Vi ser till att trafikregler skrivs för hastigheter, väjningsplikt och parkering. Utanför tätorterna är det oftast Trafikverket, som har ansvaret för vägarna. Det är dem du ska vända dig till om du hittar fel eller skador som du vill få åtgärdade . 

Daglig skötsel

För den dagliga skötseln av gator och annan utomhusmiljö anlitar vi kommunens driftentreprenörer.

Felanmälan

Hittar du skador eller andra risker så ska du anmäla det till kundtjänst samhällsbyggnad
010-355 49 50 eller e-post sbe.kundtjanst@vastervik.se

Skador, fel och brister kan vara:

  • Hål i gatan
  • Brunnar som saknar lock
  • Sneda stolpar eller skyltar
  • Trasiga lekredskap
Sidan senast granskad den 13 november 2023