Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Person med hund som sitter vid vattnet.

Våld och hot

Om du är utsatt för våld i en nära relation (exempelvis en partner eller familjemedlem) har du rätt till stöd och hjälp, både på kort och lång sikt. Om du befinner dig i en akut situation där du är direkt hotad eller utsätts för våld ska du kontakta 112.

På nedan sidor finner du mer information om vad våld i nära relationer är samt hur du kontaktar oss för att få stöd och hjälp. Detsamma gäller för dig som har en våldsproblematik mot din partner eller familjemedlem.

Hos kommunen kan du få stödjande samtal och vägledning, behandling, träffa andra i likande situation (stödgrupp) samt få mer akuta insatser som skyddad boende, tillfällig försörjning och/eller transporter. 

Våld i nära relationer

Hedersrelaterat våld

Människohandel och sex mot ersättning

Sidan senast granskad den 19 maj 2023