Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kultur i skolan

Under sin förskole- och skoltid ska varje barn och ungdom i Västerviks kommun möta ett professionellt och varierat kulturutbud.

Genom estetiska lärprocesser under sin skoltid ska varje elev, oavsett bakgrund, kunna upptäcka, känna, glädjas, bli berörd och berika sin uppväxt och sitt lärande. Genom detta ska de kunna utveckla alla sina "språk" för att kunna uttrycka sig och växa som människa.

Skolan ska ansvara för att varje elev, efter att ha gått ut grundskolan:

  • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
  • Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer som bland annat: språk, bild, musik, drama och dans.
  • Har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.
  • Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

 

Västervik kommun deltar i Skapande skola och har för fjortonde  året i rad fått projektstöd från Kulturrådet med 1300 000 kr för läsår 2023-24 för skolan.

Alla barn och ungdomar från förskoleklass - årskurs 9 får ta del av kulturaktiviteter som utgår ifrån målen i Kulturplanen för BoU Västervik och Relevant-Kulturgaranti/Regionen.

  • Minst en teaterföreställning och dansföreställning per stadie.
  • Skolbio en gång per år i biosalong eller motsvarande.
  • Besöka en utställning minst en gång per år lokalt eller regionalt.
  • Författarbesök eller motsvarande minst en gång per stadie.
  • Konstnärsbesök eller besök i ateljé minst en gång per stadie.

Med lokala medel ges möjlighet att barn i åldersgruppen 1-5 år kan ta del av kulturupplevelse, främst inom musik och teater. 
Embla dans har bla. spelat Växa för den åldersgruppen
Skolbio är väl förankrad i kommunen med skolbio mellan veckorna 46 till 47. 

Aktuella filmer visas för alla barn och elever, från förskoleklass till 16 år. Skolbio är kopplat till Sfi - Svenska filminstitutet, Film i Sydost i Kalmar län.

Barn i åldersgruppen 2-5 år kan ta del av utvalda filmer. Det finns ett nytt kortfilmspaket att låna till förskolorna. Praktiskt filmarbete sker ute på skolorna och projekt inom Film i skolan/Film i sydost. Kontaktperson Jessica Hubinette.

Kulturombuden har en viktig roll i kulturarbetet. Arbetet leds av kultursamordnare från BUF. som  samverkar och samplanerar med Kulturenhetens olika grenar, teater, musik, bild och dans i Västervik.

Sidan senast granskad den 28 november 2023