Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Hoppa till innehåll

Kultur i skolan

Under sin förskole- och skoltid ska varje barn och ungdom i Västerviks kommun möta ett professionellt och varierat kulturutbud.

Genom estetiska lärprocesser under sin skoltid ska varje elev, oavsett bakgrund, kunna upptäcka, känna, glädjas, bli berörd och berika sin uppväxt och sitt lärande. Genom detta ska de kunna utveckla alla sina "språk" för att kunna uttrycka sig och växa som människa.

Skolan ska ansvara för att varje elev, efter att ha gått ut grundskolan:

 • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer som bland annat: språk, bild, musik, drama och dans.
 • Har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.
 • Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

 Barbie-Nils och pistolproblemet med teater Barbara

Bild: Barbie-Nils och pistolproblemet med teater Barbara

Västervik kommun deltar i Skapande skola och har för trettonde året i rad fått projektstöd från Kulturrådet med 2 600 000 kr för läsår 2021-22 för skolan.

Alla barn och ungdomar från förskoleklass - årskurs 9 får ta del av projekten som utgår ifrån målen i Kulturplanen för BoU.

 • Minst en teaterföreställning och dansföreställning per stadie.
 • Skolbio en gång per år i biosalong eller motsvarande.
 • Besöka en utställning minst en gång per år lokalt eller regionalt.
 • Författarbesök eller motsvarande minst en gång per stadie.
 • Konstnärsbesök eller besök i ateljé minst en gång per stadie.

Med lokala medel ges möjlighet att barn i åldersgruppen 1-5 år kan ta del av kulturupplevelse, främst inom musik och teater. 

Skolbio är fast förankrat i kommunen med skolbio mellan veckorna 46 till 47. Kulturaktiviteterna är covid 19 anpassade och hur det kommer att bli med skolbio i höst avvaktar vi med.

Aktuella filmer visas för alla barn och elever, från förskoleklass till 16 år. Skolbio är kopplat till Sfi - Svenska filminstitutet, Film i Sydost i Kalmar län.

Barn i åldersgruppen 2-5 år kan ta del av utvalda filmer. Det finns ett nytt kortfilmspaket att låna till förskolorna. Praktiskt filmarbete sker ute på skolorna och projekt inom Film i skolan/Film i sydost.
Det lokala kulturarbetet inom BoU sker i en kultursamordningsgrupp. De har representanter från olika stadier inom skolan:

 • barn och utbildningsförvaltningen,
 • bibliotek, 
 • kulturskolan, 
 • kulturenheten, 
 • socialförvaltning och 
 • Västerviks museum.

Kulturombuden har en viktig roll i kulturarbetet. Arbetet leds av kultursamordnare från BUF. Vi har ett samarbete med Skola Kultur från regionen och även deltagit i projektdagar med bildandet av nätverk. Samverkar med Kulturenheten i Västervik.

Sidan senast granskad den 17 augusti 2021