Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Hjälp oss hitta brister på våra cykelvägar

2024-06-27

Projektledaren Sebastian Wadenborg ler mot kameran bredvid två medborgare som ställer frågor om "cykelskylten".

Västerviks kommun arbetar med att ta fram en cykelplan för kommunens tätorter. Som en del i arbetet har vi identifierat över 1000 brister längs med cykelvägarna, och vi behöver kommuninvånarnas hjälp att hitta fler. Du som svarar på formuläret är dessutom med i utlottningen av en cykel!  

Knapp till cykelformuläret.

Cykelplanen är ett dokument som både guidar politiker i prioriteringar och tjänstepersoner som utför politikens beslut. Cykelplanen handlar om att framföra vilka åtgärder som behövs för att fler ska ha möjlighet att cykla och att cykelnätet ska fungera så bra som möjligt.

Att transportera sig med cykel är bra på flera sätt. Det är tillgängligt, jämlikt och bra för både miljön och hälsan. Därför är det viktigt att vi har fungerande cykelvägar och passager så cyklister kommer fram. Cykelplanen kommer bli ett viktigt verktyg för att uppnå det, säger projektledaren Sebastian Wadenborg.

Cykelplanen öppnar bland annat upp för en dialog. Syftet med dialogen är att samla in brister på våra cykelvägar med hjälp av synpunkter från allmänheten. Synpunkterna skickas in genom ett formulär på kommunens webbplats.

Två medborgare besvarar cykelformuläret.

Formuläret har just publicerats och kommer kunna besvaras från 25 juni till 30 september. De som svarar på formuläret är dessutom med i utlottningen av en cykel!

Min förhoppning är cykelplanen ska vara klar och godkänd av politiken nästa sommar så att vi kan börja se mindre förändringar från 2026, säger Sebastian Wadenborg.

Cykelplanen är avgränsad till de större tätorterna där kommunen äger vägarna och har möjlighet att besluta om åtgärder. Övriga vägar är det Regionen och Trafikverket som beslutar om.

Följande orter är utvalda:

  • Överum
  • Gamleby
  • Loftahammar
  • Västervik
  • Gunnebo
  • Ankarsrum

Läs mer om projektet på vastervik.se/cykelplan

Sidan senast granskad den 27 juni 2024