Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Loftaleden

Leden börjar och slutar vid Lofta kyrka, men det går bra att börja var som helst. I Hembygdsföreningens ledbroschyr får vandraren även information om ett stort antal fornlämningar, främst från bronsåldern, 1800–500 före Kristus.

Leden omfattar en vandring i delvis kuperad terräng, med bergbranter, och går genom ett levande jord- och skogsbrukslandskap. Du har god användning av både kamera och kikare.

Leden börjar vid Lofta kyrka från 1837, en av Sveriges största landsortskyrkor. Vid parkeringen utanför kyrkan finns en informationstavla som visar ledens sträckning. Härifrån finns vägvisning till en häll med ristningar ca 400 meter väster om kyrkan. Landsvägen söderut passerar Råberga hembygdsgård med ursprungliga byggnader och hällristningar med skepp och skålgropar.

Leden går uppför, passerar två rösen, går genom skog och ut på landsvägen vid torpet Pärlbo. Snart är du i nästa skogsmark med en kraftig stigning upp på en bergsrygg. Här ligger ett stort bronsåldersröse, där du får en vid utsikt runt om. Efter ett stentorg, klapperstensfält, från Ancylustiden (7000 före Kristus) följer snart nästa stigning mot andra rösen, bland annat Stångerör. På bergsryggen har du flera rastplatser.

Leden går ner via en rasbrant till en sumpskog och gammal betesmark. Sedan kommer du fram till en stensättning och ett block med skålgropar vid Stengårdsnäs. Här har funnits en prästgård och det finns en tiondebod och en backstuga kvar. Märkningen leder vidare längs staketet på våtängen, går över stättan och in i en gammal hävdad ängsmark. Snart är du framme vid Utrike gård.

Följ märkningen till Utrikesstenen som har en unik ristning: En man som plöjer med en häst, solsymboler, skepp och skålgropar. Gå mot Vittinge gård. Då når du först hällristningar och till höger ett röse och ett gravfält.

Följ vägen mot gården, ta vänster på grusvägen, och så in i skogen till nästa hällristning, eller gå till höger i vägkorset där fattigstugan Svingen stod.

Väl framme i Grånsten, ta vänster, passera rester av en fångstgrop och vik av upp på fornborgen eller följ leden mot Ottinge. Besök Kyrkkullen och vänd tillbaka mot Tingstads domarringar och så kyrkan. Passera andra domarringar vid vägkorset. Följ vägen mot Åkerholm, gå över stättan mitt emot skolan, passera den skeppsformiga stensättningen och gå nerför sluttningen mot Kopfe källa.

Gå slutligen tillbaka mot kyrkan och du är framme där leden började.

Fakta om leden

Total längd

20 kilometer

Huvudman

Lofta Hembygdsförening

Kontaktperson

Hans Ålund, hans.alund@telia.com

Etappindelning

Nej

Utmärkning

Hängande plåtband och fasta pilar i ockragul färg

Övernattning

Nej

Sanitärt

WC i kyrkan och TC i Råberga

Information

Hembygdsföreningen har gratis ledbroschyrer, även på tyska. Finns på Turistbyrån i Västervik

Sidan senast granskad den 26 juni 2017