Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2023-05-22: Nu inventeras bryggor i återstående delar av kommunen

2023-05-22

Västerviks kommun arbetar med en översyn av vilka privatpersoner som har bryggor på kommunal mark sedan två år tillbaka. Inventeringen gjordes först i Gamlebyviken i Västervik och därefter fortsatte den ut mot Gränsö via bland annat Grantorpet. Den nya inventeringen görs just nu fram till och med vecka 22 i och runt Helgenäs, Edsbruk, Gamleby, Odensvi, Gunnebo, Ankarsrum, Hjorted och Blankaholm.

- Varje brygga som vi identifierar kommer att markeras upp med ett unikt nummer. Den som har en brygga på kommunens mark kommer att behöva kontakta samhällsbyggnadsenheten på Västerviks kommun och först ange det unika numret för att därefter skriva under ett arrendeavtal för den aktuella bryggan. Ihop med arrendeavtalet följer en arrendeavgift för att få fortsätta att ha kvar sin brygga på kommunens mark, säger Vedrana Dzinic på Västerviks kommuns samhällsbyggnadsenhet.

Senast 30 juni 2023 måste arrendeavtal vara undertecknat för att bryggan ska få vara kvar. I vissa fall kan det finnas en befintlig rättighet till bryggan, men då behöver det gällande avtalet visas upp för kommunens samhällsbyggnadsenhet. Kontaktuppgifter för den här frågan är mejl mex@vastervik.se och Västerviks kommuns telefonväxel 0490-25 40 00.

Sammanställning arrendeavgifter återstående delar av kommunen:

  • 0-3 båtplatser: 1000 kronor
  • 4-6 båtplatser: 2000 kronor
  • 7-9 båtplatser: 3000 kronor

- Det är upp till bryggägaren att begära in kostnaden för andra personer som använder ägarens brygga, säger Vedrana Dzinic på Västerviks kommuns samhällsbyggnadsenhet avslutande.

FAQ bryggor

Varför måste jag ha avtal och betala för min brygga nu, när jag haft den på platsen under en längre tid?

Svar: Kommunen har som policy att ta betalt för den mark som upplåts till annan part. Det faktum att man haft bryggan på platsen under längre tid förändrar inte detta. Det är heller inte rimligt att en kommunal fastighet nyttjas för enskilt ändamål, som konkurrerar med befintliga småbåtshamnar. Det finns ett stort värde att ges möjligheten att ha en egen brygga, och då är det rimligt att det utgår en ersättning.  

Behöver jag teckna avtal om jag redan har en rättighet för min brygga?

Svar: Om det finns en skriftlig rättighet för bryggan ska den uppvisas för kommunen. Är det en servitutsupplåtelse registreras den i kommunens system och någon avgift utgår då inte. 

Får jag stänga av bryggan för allmänheten?

Svar: Nej. Utifrån strandskyddsreglerna och gällande detaljplaner ska aktuellt område vara tillgängligt för allmänheten.

Vi är flera som använder samma brygga, hur gör vi då?

Svar: kommunen skriver endast avtal med en part per brygga. Det kan dock finnas flera båtplatser vid varje brygga.

Vad händer om jag inte följer villkoren i upprättat avtal?

Svar: Detta är grund för uppsägning. Bryggägaren bär ansvar för bortforsling av bryggan. Sker inte detta gör kommunen det på bryggägarens bekostnad.

Vad händer om inte brygga sköts?

Svar: Det åligger bryggägaren enligt avtalet att sköta bryggan. Om inte detta sker, är det grund för uppsägning. Bryggägaren bär ansvar för bortforsling av bryggan. Sker inte detta gör kommunen det på bryggägarens bekostnad.

Jag vill koppla arrendet till min fastighet, går det?

Svar: Nej det går inte, kommunen skriver endast avtalet med en person som motpart.  

Jag har ingen brygga på kommunal mark idag men vill gärna uppföra en. Kan jag få teckna ett avtal?

Svar: Nej, det går endast att teckna avtal på befintliga bryggor.

Sidan senast granskad den 22 maj 2023