Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-07-13: Avrådan från bad, badplatsen Toven

2021-07-13

Avföring har påträffats vid badplatsen Toven. Miljö- och byggnadskontoret har varit på plats och avråder från bad.

-Vi har undersökt området och orsaken till föroreningen är oklar. Vi misstänker i nuläget att det är ett enstaka tillfälligt utsläpp, säger Jenny Nilsson miljö- och hälsoskyddsinspektör. Det har tagits badvattenprover som är under analys för att se om bakteriehalten i vattnet är hög. Vi återkommer med provresultaten så snart de är klara.

Här kan ni se kommande resultat och alternativa badplatser: 

För frågor kontakta:
Jenny Nilsson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör 0490-25 48 44
Carolina Stalebrant, Miljö- och byggnadschef 0490-25 48 28

Sidan senast granskad den 13 juli 2021