Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Strandskydd, kontaktsida

Kommunekolog

Lars Kåremyr
0490-25 48 14
lars.karemyr@vastervik.se

Miljöinspektör

Mattias Pettersson
0490-25 48 23
mattias.pettersson@vastervik.se

 

Vi kan stundtals vara svåra att nå via telefon. Kontakta oss gärna via e-post istället.

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Strandskyddet gäller generellt längs stränderna av alla sjöar och vattendrag liksom längs kusten och i skärgården. För att få uppföra nya byggnader eller anordningar inom det strandskyddade området krävs en dispens.

Det generella strandskyddet omfattar ett område av 100 meter från strandlinjen räknat. Det gäller både på land och i vatten. Längs kusten och i skärgården, liksom vid några av kommunens sjöar är strandskyddet utökat. Här kan det sträcka sig upp till 300 meter från stranden.

Syftet med strandskyddet är att på lång sikt trygga allmänhetens tillgång till stränderna. Det ska också bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Inom det strandskyddade området får till exempel inte nya byggnader uppföras. Det är inte heller tillåtet att ändra befintliga byggnader till nytt ändamål.

Strandskyddsdispens

Det finns i vissa fall möjlighet att medge undantag från förbuden i bestämmelserna. För att en dispens ska kunna beviljas krävs att det finns särskilda skäl. Den planerade åtgärden får inte heller strida mot strandskyddets syfte.

Blankett för att ansöka om dispens hittar du under E-tjänster och blanketter.

Kartan visar det utökade strandskyddet i Västerviks kommun. Längs övriga vatten och vattendrag gäller generellt strandskydd om 100 meter.

Sidan senast granskad den 8 maj 2018
Innehållsansvarig: Mattias Pettersson

Strandskydd, kontaktsida

Kommunekolog

Lars Kåremyr
0490-25 48 14
lars.karemyr@vastervik.se

Miljöinspektör

Mattias Pettersson
0490-25 48 23
mattias.pettersson@vastervik.se

 

Vi kan stundtals vara svåra att nå via telefon. Kontakta oss gärna via e-post istället.

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)