Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Granskning om Slottsholmen och flygplatsen

Under några månader har SVT:s program Uppdrag Granskning tittat närmare på Västerviks kommun, i synnerhet på kommunens hantering av byggnationen av bostadsrätter, hotell och restaurang på Slottsholmen i centrala Västervik. Granskningen har också handlat om kommunens beslut om att investera i att förlänga landningsbanan på sin egen flygplats. På denna plats kommer vi löpande att publicera dokument, frågor & svar och annat material för att ge kommunens syn på de uppgifter som kommer att framkomma i programmet.

Kommunens ambition under hela granskningen har varit att med öppenhet och transparens visa att vi inte har något att dölja. 

Under december beslutade kommunstyrelsen att låta oberoende extern juridisk expertis titta på materialet som Uppdrag Granskning har begärt ut. Den 6 mars presenterades rapporten från Juristfirman Gärde & Partners. Resultatet av granskningen är att kommunens formella hantering av viktiga beslut i projekten kring Slottsholmen och Västerviks Flygplats har gått korrekt till, men det finns enskildheter som får kritik.

Läs frågor och svar om program 2 om Västerviks Flygplats här

Frågor om utbyggnaden av Västerviks Flygplats

Frågor om ambulansflyg

Frågor om framtiden för Västerviks Flygplats

Frågor kommunens egna flygtransporter

Läs frågor och svar om program 1 om Slottsholmen här

Frågor och svar om granskningen av Slottsholmen

Frågor och svar om fastighetsförsäljningen

Frågor och svar om första detaljplanen

Frågor och svar om den detaljplan som gäller nu

Frågor och svar om exploateringsavtalet

Frågor och svar om Advokatfirman Gärde & Partners juridiska utredning

Frågor och svar om möjlig exploatering av fastigheten Tändstickan 7

Sidan senast granskad den 23 mars 2018