Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-09-15: SCB:s medborgarundersökning ute nu

2021-09-15

Under september skickas 1200 enkäter ut till slumpvis utvalda kommunmedborgare som får chansen att tycka till om kommunen och hur det är att bo och leva här. Kommunen uppmanar nu alla som fått enkäten att delta för att få in värdefulla synpunkter.

Den förra undersökningen som genomfördes 2019 visade på ett förhöjt resultat jämfört med tidigare och det är av intresse för kommunen att se om trenden nu håller i sig.

Medborgarundersökningen är ett bra verktyg för att se hur vi ligger till, säger Johan Jensen som är kommunens kommunikationsstrateg, han fortsätter.
Vi får en chans att jämföra med andra kommuner och med riket i stort. Vi använder det också i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete.

Undersökningen mäter inte coronahanteringen specifikt, men kan ge en första fingervisning om hur man ändå upplever kommunens ageranden och service under perioden, menar Johan Jensen.

Nya frågor om integration och diskriminering

Årets enkät innehåller nya frågor bland annat om hur invånare upplever att kommunen arbetar för att förbättra integration och delaktighet. I undersökningen ställs även frågan: Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att minska diskrimineringen i samhället?

Förutom nya frågor kan bredare åldersgrupper lämna svar i undersökningen. Den övre åldersgränsen har tagits bort helt och det innebär att även personer över 84 år kan delta.

Nu hoppas vi att så många som möjligt ställer upp och skickar in sina svar så att vi kan få en så bra bild som möjligt, avslutar Johan Jensen.

Årets insamling pågår till 3 november och resultaten presenteras i december.

Sidan senast granskad den 15 september 2021