Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-11-09: Röster i arkiven – Arkivens dag under två veckor i november

2021-11-09

I kommunarkivets pärmar, arkivboxar och diabildslådor trängs röster från det förflutna. Under nästa vecka välkomnas alla att ta del av några av dessa berättelser. Det är dags för det återkommande evenemanget Arkivens dag där arkiv runt om i Sverige bjuder in besökare för att visa upp några av det skatter som gömmer sig på hyllorna.

I år har man valt att sprida ut utställningen över två veckor för att minska trängseln och göra det möjligt för fler att komma:
Vi hoppas förstås att många ska hitta hit. Det är så roligt att få lyfta fram och tillgängliggöra en del av allt som finns här, säger Monica Klingberg, kommunarkivarie.

Det är Monica Klingberg och hennes arbetskamrater på kommunarkivet som producerar utställningen. Temat för året är Röster i arkiven.
Vi har valt att lyfta fram att det är precis 50 år sedan som Västerviks stad slogs ihop med omkringliggande landskommunerna och bildade Västerviks kommun, säger Monica Klingberg.

Utställningen kommer att belysa händelser i kommunen från 1971 och framåt, bland annat berättas om Strömsholmen, flygtrafiken till Bromma, Visbiblioteket och Hamnkontoret.

  • Datum: måndag till torsdag 15-18 november, samt 22-25 november.
  • Tid: 13:30 – 15:30
  • Besöksadress: Västerviks Arkivcentrum, Norra vägen 9, Västervik
  • Arrangör: Västerviks kommunarkiv

Välkommen!

Fakta om kommunarkivet

Västerviks kommunarkiv finns på Arkivcentrum där det delar lokaler med Norra Kalmar läns Föreningsarkiv och Västerviks museums arkiv.

Kommunarkivet har handlingar från 1860-talet och framåt i sina samlingar. Det rör sig om alla typer av handlingar från de kommunala förvaltningarna – exempelvis kartor, modeller, protokoll, betyg och foton. Ännu äldre handlingar finns på Landsarkivet i Vadstena.

Arkivet ska bevara, ordna och vårda handlingar från sin verksamhet så att de finns tillgängliga för allmänheten, forskningen, förvaltningen och rättsskipningen.

Sidan senast granskad den 9 november 2021