Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Privata bryggor på kommunal mark

2021-11-16

Västerviks kommun ska under slutet av hösten göra en översyn av vilka privatpersoner som har sina bryggor på kommunens mark. Varje brygga kommer att markeras upp med ett unikt nummer. Den som har en brygga på kommunens mark behöver kontakta Västerviks kommun för att skriva under ett arrendeavtal med en arrendeavgift för att få ha kvar sin brygga på kommunens mark. I vissa fall finns redan en befintlig rättighet, kommunen behöver då få ta del av avtalet.

En privat brygga kan bara ha en bryggägare men flera nyttjare, det vill säga andra personer som använder den, säger Mikael Nilsson, som arbetar med mark- och exploateringsfrågor på Västerviks kommuns samhällsbyggnadsenhet. Han fortsätter:
Västerviks kommun har endast kontakt med bryggägaren. Fakturan skickas till bryggägaren oavsett hur många nyttjare bryggan har. Det är bryggägarens ansvar att begära in kostnaden av bryggans eventuella övriga nyttjare.

Du som tecknar avtal som bryggägare får ha en båt vid din brygga som ingår i arrendeavgiften på 2500 kronor per år. Har du eller de som du tillåter att nyttja bryggan däremot fler båtar vid bryggan så kostar varje extra båt 2000 kronor per år, säger Mikael Nilsson vidare.

Exempel:

Det kostar 2500 kronor per år att ha en båt. Har du två båtar vid bryggan kostar den 4500 kronor och 6500 kronor om du har tre båtar och så vidare.

Övrigt regelverk:

  • Allmänheten ska ha tillträde till bryggan, men det är endast bryggägaren och de som bryggägaren betalar extra arrendeavgift för som får ha sin båt vid bryggan.
  • Är det ingen som ger sig till känna som bryggägare kommer bryggan anses som övergiven och kommer därmed att plockas bort av kommunen.

För att meddela sig som bryggägare uppmanas samtliga befintliga eller blivande bryggägare att kontakta Västerviks kommun via mejl och uppge aktuellt bryggnummer, namn, adress och personnummer senast 31 mars 2022. Mejladressen är: mex@vastervik.se

FAQ bryggor

Varför måste jag ha avtal och betala för min brygga nu, när jag haft den på platsen under en längre tid?

Svar: Kommunen har som policy att ta betalt för den mark som upplåts till annan part. Det faktum att man haft bryggan på platsen under längre tid förändrar inte detta. Det är heller inte rimligt att en kommunal fastighet nyttjas för enskilt ändamål, som konkurrerar med befintliga småbåtshamnar. Det finns ett stort värde att ges möjligheten att ha en egen brygga, och då är det rimligt att det utgår en ersättning.  

Behöver jag teckna avtal om jag redan har en rättighet för min brygga?

Svar: Om det finns en skriftlig rättighet för bryggan ska den uppvisas för kommunen. Är det en servitutsupplåtelse registreras den i kommunens system och någon avgift utgår då inte. 

Får jag stänga av bryggan för allmänheten?

Svar: Nej. Utifrån strandskyddsreglerna och gällande detaljplaner ska aktuellt område vara tillgängligt för allmänheten.

Vi är flera som använder samma brygga, hur gör vi då?

Svar: kommunen skriver endast avtal med en part per brygga. Det kan dock finnas flera båtplatser vid varje brygga.

Vad händer om jag inte följer villkoren i upprättat avtal?

Svar: Detta är grund för uppsägning. Bryggägaren bär ansvar för bortforsling av bryggan. Sker inte detta gör kommunen det på bryggägarens bekostnad.

Vad händer om inte brygga sköts?

Svar: Det åligger bryggägaren enligt avtalet att sköta bryggan. Om inte detta sker, är det grund för uppsägning. Bryggägaren bär ansvar för bortforsling av bryggan. Sker inte detta gör kommunen det på bryggägarens bekostnad.

Jag vill koppla arrendet till min fastighet, går det?

Svar: Nej det går inte, kommunen skriver endast avtalet med en person som motpart.  

Jag har ingen brygga på kommunal mark idag men vill gärna uppföra en. Kan jag få teckna ett avtal?

Svar: Nej, det går endast att teckna avtal på befintliga bryggor.

Sidan senast granskad den 16 november 2021