Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-03-04: Västerviks kommuns högstadier välkomnar elever tillbaka till skolorna på olika sätt efter fjärrundervisning

2021-03-04

När första veckan efter sportlovets fjärrstudier har avslutats för eleverna på Västerviks kommuns högstadieskolor kommer de att kunna återvända till sina skolor från och med 8 mars. Men det kommer att ske på olika sätt för att minska smittriskerna. Ankarsrums högstadieskola och Östra Ringskolan i Gamleby kommer att ta emot alla elever från alla klasser baserat på situationen ser ut i de skolorna och samhällena. Ellen Keyskolan och Ludvigsborgsskolan i Västervik kommer att ta emot elever i olika omgångar för att minska antalet elever samtidigt i skolorna.

Smittskyddsläkaren i Kalmar län rådde länets kommuner och skolhuvudmän att driva högstadieundervisning med fjärrundervisning direkt efter avslutat sportlov för att med försiktighet undvika stor smittspridning när eleverna annars skulle ha återgått till skolmiljön efter eventuella sportlovsresor. Den rekommendationen togs under tisdagen bort från och med måndag 8 mars och Västerviks kommuns barn- och utbildningschef har bestämt att de fyra högstadieskolorna ska välkomna eleverna tillbaka till skollokalerna på lite olika sätt.

Våra skolor ser lite olika ut, precis som att antalet elever, elever per klass och antal klasser skiljer sig i de fyra skolorna, förklarar Västerviks kommuns barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson. Han fortsätter:
Det och det faktum att smittspridningen av coronaviruset verkar se lite olika ut i våra tätorter gör att vi försöker vara lite flexibla i vårt sätt att välkomna eleverna tillbaka till skolorna. Därför har jag idag beslutat att både Ellen Key och Ludvigsborgsskolan får inleda med olika varianter av växelvis fjärrundervisning från och med 8 mars, men med regelbunden närvaro på skolan för alla elever under två veckor. På det här sättet kan vi både minimera smittrisken vid återgången till undervisning på plats i skolan och arbeta på ett sätt som gör att alla elever får regelbunden och nära kontakt med sina lärare.

Fjärrundervisning blir svårare att genomföra ju yngre eleverna är. Högstadieåldern är i lägsta laget och därför vill vi helst vara återhållsamma med de här åtgärderna. Det är självklart viktigt att alla elever ska kunna få det stöd och de kunskaper som de behöver i våra skolor och det här är en bra medelväg under de här förutsättningarna med samhällsspridningen som den ser ut just nu, säger Västerviks kommuns grundskolechef Ewa Myhrén, som avslutar:
Jag vill påminna om att vi alla i samhället måste fortsätta att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma vid minsta symptom.

Varje elevs vårdnadshavare på Ludvigsborgsskolan och Ellen Keyskolan kommer att få detaljerad information direkt från skolan om vad som kommer att gälla från och med 8 mars.

Sidan senast granskad den 4 mars 2021