Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Samtliga fyra kommunala högstadieskolor går över till fjärrundervisning efter sportlovet efter ny rekommendation från smittskyddsläkaren i Kalmar län

2021-02-24

Västerviks kommuns fyra kommunala högstadieskolor – Ankarsrumsskolans högstadium, Ellen Keyskolan, Ludvigsborgsskolan och Östra Ringskolan – kommer att gå över till fjärrundervisning måndag 1 mars till och med fredag 5 mars. Anledningen är att smittskyddsläkaren i Kalmar län på onsdagseftermiddagen uppmanade länets skolhuvudmän att vidta den här åtgärden av försiktighetsskäl för att inte öka smittspridningen av coronaviruset efter det sportlov som pågår just nu i Västerviks kommun. Den höga förekomsten av den brittiska mer smittsamma virusmutationen anges som ett skäl från regionen.

För Ellen Keyskolan i Västervik är det inte någon ny situation, den skolan har haft fjärrundervisning under de två sista veckorna före sportlovet på grund av smittspårning och undervisningen kommer att fortsätta på samma vis ytterligare en vecka. För Ludvigsborgsskolan i Västervik, Ankarsrumsskolans högstadium och Östra Ringskolan i Gamleby är det första gången sedan veckan efter jullovet då en liknande åtgärd genomfördes på alla de fyra skolorna av samma skäl.

Beslutet att gå över till fjärrundervisning fattades av Västerviks kommuns tillförordnade barn- och utbildningschef Ewa Myhrén under onsdagskvällen. Hon menar att det är bra att beslutet kom så pass tidigt att man nu hinner ställa om verksamheten och arbeta på ett genomtänkt sätt:
Fjärrundervisning i skolan är en följd och effekt av smittspridning i samhället. För att vi ska kunna bedriva närundervisning krävs det att vi följer de rekommendationer som ges och att alla provtar sig och sin familj vid symptom, även milda symptom, säger Ewa Myhrén.

Totalt får nu cirka tusen högstadieelever följa undervisningen hemifrån via sina chromebooks under en vecka.
Uppgifter om skolmat, chromebooks, litteratur och andra praktiska detaljer kommer att skickas ut från respektive skola under de närmaste dagarna, säger Ewa Myhrén avslutande.

Sidan senast granskad den 24 februari 2021