Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2022-06-07: Västerviks kommun arrenderar ut betesmark vid Kvännaren av naturvårdsskäl

2022-06-07

Under juni kommer ett område på ungefär nio hektar öster om sjön Kvännaren i Västerviks västra delar att stängslas in och förberedas för bete av kor. De betande djuren beräknas kunna dyka upp under juli månad.

Skälet till att vi bestämt oss för att skapa det här betesområdet är att marken har växt igen och att det absolut mest effektiva och miljövänliga sättet att gallra, röja och öppna upp området igen är med betande kossor, säger Västerviks kommuns mark- och exploateringsingenjör Rickard Ljunggren.

Västerviks kommun har under lång tid använt betesdjur för naturvård, både på Gränsö där får håller landskapet öppet, området nära Vitudden och nära Hermanstorp utanför Västervik där också kor betat och hållit det värdefulla landskapet öppet och vårdat.

Nu testas metoden även öster om sjön Kvännaren i utkanten av Västervik. Området arrenderas av Sundsholms Säteri AB och cirka 20 betesdjur kommer att finnas i det arrenderade området. Arrendeavtalet som är tecknat gäller ett år i taget, men tanken är att betesdjuren kommer att finnas på marken under flera somrar framöver.

Arrendatorn kommer att uppfylla de regler som krävs för att verksamheten ska klara KRAV-märkning för ekologisk odling och djurhållning. Det är också arrendatorn som ansvarar för instängslingen av området.

Vi har väldigt bra erfarenheter av de tidigare naturvårdsinsatserna som vi har gjort med betesdjur på kommunens marker och även denna insats är viktig då området har börjat växa igen på ett mindre bra sätt, säger Rickard Ljunggren på Västerviks kommun. Rickard fortsätter:
Det här är ett populärt område för rekreation och promenader. Den här instängslingen innebär inte att området inte längre är tillgängligt för det rörliga friluftslivet – allmänheten måste dock samsas med betesdjuren om platsen från och med i sommar. En viktig punkt är dock att hundar måste hållas kopplade.

Betesmarken som ska stängslas in syns på bifogad flygbild med aktuell yta skrafferad med vita markeringar. I områdets sydligaste del (längst ner på bilden) syns vägen som går till den kommunala grillplatsen och bryggan som nås via bilvägen från Elfagatan i änden av Dichmansgatan i Västervik.

flygbild område som stängslas in för betesdjur

Sidan senast granskad den 7 juni 2022