Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-03-30: Tre av Västerviks kommuns fyra högstadier använder en mix av när- och fjärrundervisning de närmaste två veckorna

2021-03-30

De fyra kommunala högstadieskolorna i Västerviks kommun har bedrivit undervisning på lite olika sätt under perioden efter sportlovet och nu har barn- och utbildningsförvaltningens chef Magnus Bengtsson beslutat att de arbetssätten kommer att fortsätta ytterligare två veckor på samma sätt på tre av fyra skolor även efter påsklovet med anledning av olika lägen i smittspridning och skolornas specifika egenskaper. Nytt är att eleverna på Östra Ringskolan i Gamleby övergår till en mix av när- och fjärrundervisning de två första veckorna efter påsklovet.

Ankarsrums högstadieskola kommer att fortsätta att ta emot alla elever från alla klasser efter påsklovet baserat på situationen ser ut i den skolan och runt det samhället. Både Ellen Keyskolan och Ludvigsborgsskolan i Västervik kommer att fortsätta att ta emot elever i olika omgångar under två veckor för att minska antalet elever samtidigt i skolorna på samma sätt som efter sportlovet. Östra Ringskolan i Gamleby kommer att gå över till en liknande undervisningsform som Ellen Key och Ludvigsborg från 12 april till och med 23 april.

Så som situationen nu ser ut med smittspridningen i samhället i kombination med de olika förutsättningarna som råder på högstadieskolorna så är den bästa lösningen att på Ludvigsborgsskolan, Ellen Key och Östra Ring kombinera undervisning på plats med fjärrundervisning. Med denna lösning kan elever och lärare träffas regelbundet och undervisningen kan upprätthållas, samtidigt som risken för smittspridning minskas, säger Västerviks kommuns barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson.

Jag vill uppmana alla till att fortsätta hålla i och hålla ut med de rekommendationer som vi nu har haft under ett år. Alla elever, medarbetare och föräldrar har gjort ett fantastiskt jobb under året för att hjälpas åt med det här, och nu är det viktigt att vi fortsätter att göra allt vi kan för att skapa förutsättningar för våra elevers skolgång, säger Västerviks kommuns grundskolechef Ewa Myhrén.

Varje elevs vårdnadshavare på Ludvigsborgsskolan, Ellen Keyskolan och Östra Ringskolan har under tisdagsmorgonen fått information direkt från skolan om vad som kommer att gälla under perioden 12 till 23 april.

Sidan senast granskad den 30 mars 2021