Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2023-03-13: Sveriges Ungdomsråds årliga kongress arrangeras i Västervik 17-19 mars

2023-03-13

Varje år arrangeras Sveriges Ungdomsråds kongress och 2023 har Västerviks kommun blivit vald som värdkommun för eventet. Kongressen pågår mellan 17-19 mars, och kommer att hållas i Mejeriet Ungdoms- och kulturhus i Västervik.

- Tekla W Björkum, som är vice ordförande i Västerviks Ungdomsråd, blev 2022 vald till vice ordförande i Sveriges Ungdomsråd, säger Matilda Hansson på kulturhenheten på Västerviks kommun. Hon fortsätter:
- Tekla är just nu intern projektledare för kongressen och är en viktig länk mellan Västerviks Ungdomsråd, kommunen och Sveriges Ungdomsråd.

Det kommer att komma runt 60 ungdomar från hela Sverige till Mejeriet under Sveriges Ungdomsråds kongress.

- I plenum kommer det att vara diskussioner kring hur organisationen ska utvecklas framöver, men även formalia samt tidigare verksamhetsår och val av förtroendeposter. I arbetet har vi kontakt med både kommunen och politiken och har avsatt tid under invigningen för ett tal av en lokal politiker, säger Tekla Björkum. Hon fortsätter:
- Det känns väldigt roligt och viktig att vi i Västervik har agerat möjliggörare för erfarenhetsutbyte för alla dessa ungdomar men även att göra plats till det högst beslutande organet för Sveriges Ungdomsråds organisation.

Sveriges Ungdomsråd är en organisation vars grundidé är att unga ska ha möjlighet att påverka sin egen vardag. Ungdomsrådets syfte är att ungdomar ska kunna påverka livet till det bättre, både hos sig själv och andra ungdomar. Sveriges Ungdomsråd har idag cirka 40 aktiva ungdomsråd kopplade till organisationen och är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

Tekla W Björkum beskriver hur viktiga tidigare träffar har varit för henne:
- Jag vet själv hur stor vikt dessa träffar har haft för mitt eget engagemang och min politiska resa. Då menar jag dels diskussionerna inne i mötesrummet, men speciellt kontakterna som knyts utanför. Vi satsar på kvalitet både i mötesrummet och även på tiden mellan mötespunkterna så att alla deltagande ungdomar kan få en långsiktig vinning och ett stärkt engagemang, säger Tekla W Björkum avslutande.

För mer information om Sveriges Ungdomsråd och deras arbete, besök gärna websidan:

www.sverigesungdomsrad.se

Sidan senast granskad den 13 mars 2023