Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Ungdomsrådet

Vill du som är mellan 13-25 år vara med och påverka det som händer i Västerviks kommun? Då kanske Ungdomsrådet är något för dig!

Vad är Ungdomsrådet?

Ungdomsrådets syfte är att verka för att unga i Västerviks kommun ska få ett större inflytande, och få möjlighet till delaktighet i den politiska beslutsprocessen. Ungdomsrådet i Västerviks kommun vänder sig till dig som är mellan 13-25 år.

Ungdomsrådet i Västerviks kommun är medlemmar i Sveriges Ungdomsråd och drivs som en förening.

Vad gör Ungdomsrådet?

Ungdomsrådet träffas regelbundet för att svara på remisser samt yttra sig i frågor som rör vår kommun och framtid. Ungdomsrådet driver även en egen podcast som heter "Unga tänker till".

Några andra förmåner som medlem:

  • Påverka kommunens utveckling genom din röst, delaktighet och ungdomsperspektiv.
  • Åka på kostnadsfria möten med Sveriges Ungdomsråd, SVUNG.
  • Anordna evenemang.


Samordnare för Ungdomsrådet: Mathilda Hansson (tjänstledig)
Förtroendevalda kontaktpolitiker: Tobias Ahlstedt (W), Leif Svensson (V) och Ulf Nilsson (L).

Sidan senast granskad den 18 augusti 2023