Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2022-05-19: Spännande inledningstal när ungdomsdebatt sker på plats på kommunfullmäktige på måndag igen

2022-05-19

Uppdaterad information 20220524: Carl Heath har publicerat sitt inledningstal från Ungdomsdebatten i sin helhet både som video och text på sin egen webbsida.

Här kan du se Carl Heaths inledningstal från 23 maj 2022

När kommunfullmäktige på måndagen samlas till sitt majsammanträde får de 57 ledamöterna sällskap av 148 elever från sex olika gymnasieklasser. Det är elever från de klasser vars motioner har tagit sig hela vägen fram till beslut.

I ett Sverigeunikt samarbete mellan Västerviks kommunfullmäktige, demokratiberedningen och Västerviks Gymnasium ingår en uppgift att skriva motioner på riktigt. Vill man kan motionen sedan delta i en omröstnings och urvalsprocess för att sedan behandlas och förberedas på samma sätt som om en fullmäktigeledamot lämnat in motionen. I år är det nio ungdomsmotioner som nu ska upp till beslut.

Vi har lyckats genomföra ungdomsfullmäktige även under pandemiåren, bland annat digitalt, vilket är fantastiskt. Men jag är glad att vi nu kan mötas som vanligt, säger Sverker Thorén (L), demokratiberedningens och kommunfullmäktiges ordförande.

I år är Carl Heath inbjuden att hålla ett inledningsanförande. Han är forskare och har varit regeringens utredare kring hur man värnar det demokratiska samtalet.

Det samtalet är i år kanske ännu viktigare och ännu mer i fokus både i skola, samhälle och politiken. dels genom händelser i vår omvärld med särskilt fokus på situationen i Ukraina och dels genom att vi har val till riksdag, region och kommun, säger Jörgen Jonsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef i Västerviks kommun.

Den del av kommunfullmäktige där ungdomsmotionerna behandlas kommer inte att webbsändas. Den startar 10:00 och slutar cirka 12:30.

Mer information om Carl Heath

Sidan senast granskad den 19 maj 2022