Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

Demokratiberedningen arbetar med att stödja dialog med medborgare i kommunen på olika sätt.

I den här gruppen ingår en ledamot och en ersättare från varje parti som sitter i fullmäktige.

Beredningens uppgifter är:

  • Att vidareutveckla dialog med medborgare i olika former.
  • Att ta emot och arbeta med remisser för utredningar och förslag inom beredningens område.

Gruppen sammanträder en gång per månad.

Ordförande är Sverker Thorén (L) och vice ordförande Saad Benatallah (S).

Pågående arbete

Demokratiberedningen arbetar för närvarande bland annat med:

- coachning vid motionsskrivning på gymnasiet och beredningsprocessen för ungdomsmotioner.

- uppdrag från kommunfullmäktige om en utvecklad medborgardialog kan bidra till ett bättre beslutsunderlag i större och strategiska frågor.

En liten film om att påverka politiken

Kommunen hämtar inspiration utifrån för framtida medborgardialog

2014-01-14

Under tisdagen hade Västerviks kommuns ledande politiker och tjänstemän besök av Lena Langlet, som arbetar med frågor om medborgardialog och demokrati på Sveriges Kommuner och Landsting i Stockholm. U...

Sidan senast granskad den 16 december 2019
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun