Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Demokratiberedningen arbetar med att stödja dialog med medborgare i kommunen på olika sätt.

I den här gruppen ingår en ledamot och en ersättare från varje parti som sitter i fullmäktige.

Beredningens uppdrag är:

  • att vidareutveckla medborgardialog i olika former.
  • att vara remissinstans för utredningar och förslag inom beredningens arbetsområde.
  • att följa demokratiutvecklingen i kommunen inklusive utvecklingen av e-demokratin och tillgängliggörandet via ökad digitalisering.
  • att utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer, vitalisera debatten i fullmäktige och få fler aktiva ledamöter.
  • att vara politisk referensgrupp för utvärdering och fortsatt utveckling av integrationsstrategin och dess handlingsplan.

Gruppen sammanträder 6-8 gånger per år.

Ordförande är Sverker Thorén (L) och vice ordförande Saad Benatallah (S).

Pågående arbete

Demokratiberedningen arbetar för närvarande bland annat med:

  • aktiviteter i beredningsprocessen för ungdomsfullmäktige 2022.
  • integrationsstrategi 2023-2027.

En liten film om att påverka politiken

Sidan senast granskad den 23 maj 2022
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun