Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Tobaksfria nikotinprodukter

Den 1 augusti 2022 träder en ny lag i kraft om tobaksfria nikotinprodukter. Vill du sälja tobaksfria nikotinprodukter efter den 1 augusti måste du anmäla detta till miljö- och byggnadskontoret.

Vad är tobaksfria nikotinprodukter?

Tobaksfri nikotinprodukt är en produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion.

Anmälningsplikt

Från och med den 1 augusti 2022 måste du som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter anmäla det hos kommunen. Du får inte påbörja din försäljning förrän du anmält detta

Egenkontroll

Som ägare ansvarar du för att reglerna följs och att personalen känner till och förstår de regler som gäller. Därför ska det finnas ett egenkontrollprogram på plats som du ska kunna visa upp vid besök från kommunen. Syftet med egenkontrollen är att ta fram och skriva ner rutiner som gäller vid just ditt försäljningsställe.

Ålderskontroll

Det är förbjudet att sälja tobaksfria nikotinprodukter till personer under 18 år. Är det oklart vilken ålder köparen har ska legitimation visas. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år.

Du får inte sälja tobaksfria nikotinprodukter till en person om du misstänker att denne kommer att lämna varan till någon som är under 18 år, så kallad langning.

Det ska finnas en tydlig och väl synlig skylt med information om åldersgräns uppsatt i lokalen.

Marknadsföring/reklam

Marknadsföringen av tobaksfria nikotinprodukter får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till användning. Därför bör reklamen finnas nära produkterna, till exempel vid hyllan där produkterna finns.

Din försäljning kontrolleras

Din försäljning av tobaksfria nikotinprodukter kontrolleras av miljö- och byggnadskontoret. Vi kontrollerar att du följer den lagstiftning som finns och de krav som ligger på dig.

Sidan senast granskad den 14 februari 2023