Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

2024 års stipendiater är utsedda

2024-05-10

Varje år uppmärksammar vi goda insatser i kommunen genom att dela ut stipendier. Nu presenterar vi stipendiaterna för 2024.

Västerviks kommuns årliga stipendier delas ut i tre kategorier: kultur, ideell samhällsutveckling och föreningsledare. Västervikarna nominerar sina favoriter med lokal anknytning och kommunstyrelsen väljer de värdigaste vinnarna i varje kategori.

Årets ideella samhällsutvecklare: Händelöps damer

Motivering

Händelöps damer utses till årets ideella samhällsutvecklare 2024 för sitt arbete under 25 års tid med evenemanget Skärgårdens dag. Det är ett evenemang återkommande vecka 28 med tusentals besökare som av många kommuninvånare och besökare betraktas som en av sommarens höjdpunkter. Evenemangets har anordnats i ideell regi och överskott har ofta använts för att investera i bygden, exempelvis i lekplats, badplats, fotbollsplan, bygården med mera. Skärgårdens dag är ett gott exempel på hur skärgårdskulturen tillgängliggörs för allmänheten. Händelöps damer har stärkt bygdens gemenskap och satt Händelöp på kartan både lokalt och regionalt.  

Om stipendiet

Västerviks kommuns stipendium för årets ideella samhällsutvecklare utdelas för att ge uppmuntran till en aktör som gjort betydelsefulla insatser för sin bygds, orts eller kommunens utveckling. Stipendiet utgörs av 12 000 kr. För att få stipendiet ska aktören ha utfört goda insatser i ideell regi som kommit många till del. Stipendiet delas ut med grund i förslag som kan lämnas av enskild person, grupp eller organisation.

Årets föreningsledare: Alf Thellman, Hummelstad Scoutkår

Motivering

Alf Thellman är en person som ser till att landsbygden hålls levande på många plan. Genom flera decennier har han värnat om bygdens barn och ungdomar. Allt från att anordna disco till att lära de minsta barnen tillverka snören och så mycket mer inom scouting. Alf har även varit aktiv och behjälplig i andra föreningar och inte minst varit ansvarig för poolen i Blackstad avseende skötsel och drift under sommarperioden. Så många barn som lärt sig simma där genom åren via Blackstad IF, så värdefullt för såväl skola som för de boende på bygden.

Om stipendiet

Föreningsledarstipendiet är på 12 000 kr och utdelas enligt stadgarna till föreningsledare som gjort eller gör förtjänstfulla insatser inom det ideella föreningslivet i Västerviks kommun. Stipendiet är personligt och ska ses som ett erkännande av en god ledargärning. Stipendiet kan inte delas på flera stipendiater och heller inte tilldelas samma stipendiat vid mer än ett tillfälle.

Årets kulturstipendiat: Psykiatriska Museets Stödförening

Motivering

Med öppettider varje torsdag året runt, och extraöppet under de mest intensiva sommarveckorna, finns flera inspirerande museivärdar på plats på Psykiatriska museet i Västervik för att dela med sig av kunskap, erfarenheter och sanna historier. Inte bara om sjukhusområdet utan även om den svenska psykiatrivården i stort, vilken kan anses vara lika aktuellt idag som förr i tiden. Innanför dörrarna möts besökarna av stark gemenskap föreningsmedlemmarna emellan, och det går sannerligen att inspireras av det brinnande intresse som de alla besitter. Trots att byggnaden, berättelserna och medlemmarna själva har några år på nacken så är de ständigt öppna för utveckling och de tröttnar inte på att sprida ordet, vare sig i podd- eller bokformat. Psykiatriska museets stödförenings arbete är en förutsättning för vidareutveckling av museets verksamhet och för att berättelserna ska leva vidare.

Om stipendiet

Västerviks kommuns kulturstipendium om 12 000 kronor delas ut enligt stadgarna som stimulans, uppmuntran och erkänsla till den som gjort betydelsefulla insatser inom kulturområdet. Unga lovande förmågor kan också beviljas stipendiet. Stipendiet tilldelas person, grupp eller organisation som är född eller bosatt i Västerviks kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen. Stipendiet kan inte utdelas postumt eller mer än en gång till samma person/grupp/organisation. Om så anses lämpligt kan stipendiet fördelas på flera stipendiater, dock högst tre vid varje tillfälle.
Stipendiet har delats ut sedan 1974 inom följande kulturformer; konst, hantverk, teater, dans, musik, litteratur, kulturarv, arkitektur, design, film och foto. 2024 firar kulturstipendiet 50 år. Det har delats ut alla år, utan något avbrott.

Stipendierna delas ut 6 juni

Alla stipendiater kommer uppmärksammas med blommor, diplom och en check med stipendiesumman under nationaldagsfirandet i Stadsparken tisdag 6 juni. Stort grattis och tack för era insatser!

Sidan senast granskad den 10 maj 2024