Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Hemtjänst

I Västerviks kommun har det tagits ett politiskt beslut om att det ska finnas valfrihet inom hemtjänsten.

Varför valfrihet?

Syftet med att införa valfrihet inom hemtjänsten är:

  • att den enskilde ska få makt att påverka och bestämma över sin egen tillvaro.
  • att kvaliteten inom hemtjänsten ska öka i och med att leverantörerna konkurrerar genom att hålla så hög kvalitet som möjligt.
  • att gynna mångfald genom att privata företag får ansöka om att bedriva hemtjänst.

För dig som vill bedriva hemtjänst

Om du vill bedriva hemtjänst kan du ansöka om att bli godkänd som leverantör. Ansökan får lämnas in löpande. Det finns med andra ord inget sista datum att ansöka.

Kommunen har bestämt vilka krav som ska uppfyllas för att ansökan ska godkännas. Kraven är lika för både kommunen och privata företag. Därmed sker konkurrens på lika villkor.

Kraven och de villkor som gäller för dig som vill bedriva hemtjänst finns i förfrågningsunderlaget. Alla sökande som uppfyller kraven blir godkända.

Välkommen med din ansökan!

Stöd och vägledning

För dig som vill starta företag inom hemtjänst finns stöd att få genom kommunens näringslivsavdelning. Genom våra samverkanspartners erbjuder de bland annat starta eget-utbildning och mentorskap.

Sidan senast granskad den 25 juni 2024