Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Livsmedelskontroll

För att du ska kunna vara säker på att maten du serverar eller säljer uppfyller de krav som ställs måste du ha kunskap och rutiner. Det är ditt företags ansvar att servera och sälja säker mat.

Miljö- och byggnadskontoret kontrollerar ditt och alla andra livsmedelsföretag i kommunen. Livsmedelsföretagare är du om du hanterar livsmedel. Exempel på verksamheter är café, restaurang, kiosk, matbutik och skolkök.

Som livsmedel räknas också dricksvatten så vi utför även kontroll på dricksvattenanläggningar. Exempel på det är vattenverk och café med egen dricksvattenbrunn.

Hur ofta vi besöker din verksamhet beror på vilka risker din livsmedelsverksamhet har. Det är också risken som styr storleken på din årliga kontrollavgift som du betalar till oss.

Vad kontrolleras?

Livsmedelsinspektörerna kontrollerar att det finns förutsättningar för en säker livsmedelshantering i din verksamhet. Maten som du lämnar vidare ska vara säker. Du får inte lura dina kunder, de ska veta vad det är de köper och märkningen på produkterna ska vara korrekt.

Vi kontrollerar att lokalen är i bra skick och är utformad på ett bra sätt utifrån vilken verksamhet som bedrivs i lokalerna. Vi kontrollerar även att det finns bra rutiner för rengöring av lokalen och utrustningen som används. Du måste ha kunskap och goda rutiner för verksamheten.

Vi utför de flesta inspektionerna oannonserade, alltså utan att boka tid med er innan. Efter ett besök från oss får du alltid en kontrollrapport. Där står det om vi hittade några brister eller avvikelser i din verksamhet som du ska rätta till.

Extra offentlig kontroll

Om du hade några avvikelser vid det ordinarie besöket göra vi en uppföljning, oftast kommer vi ut på plats igen. Det är då extra kontroll, utöver den årliga planerade kontrollen. Vi tar ut en avgift för den extra kontrollen.

Sidan senast granskad den 14 februari 2023