Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Folköl

Vill du sälja eller servera folköl måste du anmäla detta till miljö- och byggnadskontoret innan du börjar försäljningen. Byter försäljningsstället ägare måste den nya ägaren lämna in en ny anmälan.

Vad är folköl?

Folköl är en alkoholdryck där alkoholhalten överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent alkohol.

Försäljning i butik och servering på restaurang

Du måste ha en registrerad livsmedelsverksamhet. Butiken måste erbjuda ett brett sortiment av matvaror som mejeriprodukter, charkvaror, grönsaker, frukt, konserver och frysvaror. Det räcker inte att bara sälja några enstaka maträtter eller att bara ha ett kiosksortiment.

För servering av folköl i glas på restaurang gäller att du måste servera tillagad mat.
Folköl får inte säljas eller serveras till berusade eller drogpåverkade personer.

Det ska finnas andra drycker till försäljning, till exempel lättöl, läsk och vatten.

Det är förbjudet att bjuda kunder eller gäster på folköl.

Egenkontroll

Som ägare ansvarar du för att reglerna följs och att personalen känner till och förstår de regler som gäller. Därför ska det finnas ett egenkontrollprogram på plats som du ska kunna visa upp vid besök från kommunen. Syftet med egenkontrollen är att ta fram och skriva ner rutiner som gäller vid just ditt försäljningsställe. Om du vill ha hjälp med att skapa ett sådant dokument kan du använda miljökontorets mall.

Ålderskontroll

Det är förbjudet att sälja folköl till personer under 18 år. Är det oklart vilken ålder köparen har ska legitimation visas. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. 

Du får inte sälja folköl till en person om du misstänker att denne kommer att lämna varan till någon som är under 18 år, så kallad langning.

Det ska finnas en tydlig och väl synlig skylt med information om åldersgräns uppsatt i lokalen. Dekaler finns att beställa på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Marknadsföring/reklam

Marknadsföringen av folköl får inte vara påträngande eller uppmana till användning. Därför bör reklamen finnas nära produkterna, till exempel vid hyllan där folkölen finns.

Din försäljning kontrolleras

Din försäljning av folköl kontrolleras av miljö- och byggnadskontoret. Vi kontrollerar att du följer den lagstiftning som finns och de krav som ligger på dig. 

Vad kostar det?

Kommunen tar ut en fast årlig avgift som ska täcka kostnaderna för handläggning och kontroll. Samma taxa gäller för försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel. Timtaxan för år 2024 är 1076 kronor.

1 varuslag = 1 timavgift per år
2 varuslag = 1,5 timavgifter per år
3 varuslag = 2 timavgifter per år
4 varuslag = 2,5 timavgifter per år

Sidan senast granskad den 15 januari 2024