Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västerviks kommun behåller sin höga nivå på kommunal service till näringslivet

2024-04-30

Resultatet från enkätundersökningen Insikt som visar hur de företag i Västerviks kommun som under 2023 har ett ärende hos kommunen har publicerats. Rapporten visar att kommunen behåller sitt höga Nöjd Kund Index (NKI). Förra året blev det totala NKI 78, samma nivå som för 2022, vilket innebär betyg Högt, mycket nära betyget Mycket högt.

Det är glädjande att se att vår kommuns service till näringslivet ligger kvar på en hög nivå, kommenterar näringslivschefen Pontus Lindblom. Vår service är en bidragande orsak till ett gott företagsklimat, något vi kontinuerligt arbetar med att förbättra. Att vi har en hög svarsfrekvens visar på företagens engagemang att ge oss en återkoppling på vårt arbete.

Jämfört med riket, där 213 kommuner deltog, så hamnade Västerviks kommun på plats 66, något lägre jämfört med 2022 då kommunen hamnade på plats 53 bland 196 kommuner. Mätningen genomförs för sex stycken olika områden Brand, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö, Livsmedel och Servering. För varje områden så mäter undersökningen hur ett ärende har hanterats utifrån Information, Tillgänglighet, Bemötande, Kompetens, Rättssäkerhet, Effektivitet.

I rapporten kan man se att Markupplåtelse har ökat sitt NKI markant från 67 till 85 och att Servering ligger kvar i toppen av alla kommuner med ett NKI på 88, vilket för dessa område ger betyget Mycket högt. Alla övriga områden ligger kvar på ungefär samma NKI och når betyget Högt.

Det är främst Bemötande, Rättssäkerhet och Kompetens som bidrar till de höga betygen, dessa områden har ett NKI på 80 och mer, vilket innebär ett betyg på Mycket högt.

Carolina Stalebrant, Chef för Miljö- och Byggnadskontoret, känner igen sig i resultatet:

Våra verksamheter inom kontoret möter företagare varje dag. Resultatet är ett kvitto på att våra medarbetare jämfört med riket håller en hög nivå. Jag är särskilt glad över att betygen för Bemötande, Rättssäkerhet och Kompetens anses vara mycket högt. Vi kommer nu tillsammans att gå igenom undersökningens resultat och identifiera var vi har förbättringsmöjligheter. Vårt mål över tiden är att hålla en Mycket hög nivå i undersökningen.

Sidan senast granskad den 30 april 2024