Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Anmälan till jobb- och utbildningsmässan 12 september är öppnad

2024-05-15

Sommarjobbsmässan i januari var en succé, nu planerar Västerviks kommun för ett nytt evenemang: En stor jobb- och utbildningsmässa den 12 september. Sporthallen på Bökensved i Västervik blir platsen och cirka 60 utställare kommer fylla mässan. Mässan vänder sig till lokala arbetsgivare, utbildningsanordnare, rekryterings- och bemanningsföretag som vill komma i kontakt med framtida medarbetare och potentiell arbetskraft.

Här får arbetsgivare och utbildningsanordnare möjligheten att inspirera och motivera kommunens unga till karriärval inom sin bransch. Det är ett viktigt redskap i den långsiktiga kompetensförsörjningen, menar Västerviks kommuns näringslivschef Pontus Lindblom.

På mässan kan utställande arbetsgivare och utbildningsanordnare, genom personliga möten, skapa relationer för framtida rekryteringsbehov och karriärval. Besöksmålgrupp för mässan; arbetssökande, karriärväxlare, elever och studenter.

Mässan kommer att besökas av alla elever i årskurs nio i kommunens skolor, samt alla elever i årskurs tre på Västerviks Gymnasium. Alphaskolan, Gamlebyvikens Friskola, Gamlebygymnasiet samt Gamleby Folkhögskola är inbjudna att besöka mässan.

Många elever som går sista året på gymnasiet går i valet och kvalet vilka vägval som ska göras efter avslutad gymnasieskola. En jobbmässa bidrar till att våra elever kan göra välgrundade val både i det korta och långa livsperspektivet när det gäller studier och arbete. För många ungdomar är det helt avgörande att få höra att man är efterfrågad och att det finns goda möjligheter till arbete. Det personliga mötet när det gäller livsval är alltid det bästa, säger Jörgen Jonsson, Gymnasie- och vuxenutbildningschef i Västerviks kommun.

Tjustbygdens Sparbank har beslutat sig för att stötta kompetensförsörjningsarbetet och bidrar ekonomiskt med 50 000 kronor årligen för mässor, genom treåriga projektet Kompetens Västervik:

Det är viktigt för vår kommun att våra lokala företag och organisationer hittar den kompetens de behöver. Vi är därför glada att både kunna möjliggöra och själva vara med på jobbmässan i höst och vi hoppas att både bygdens företag och alla jobbsökande tar chansen att visa upp sig och hittar varandra, säger Lotti Jilsmo, verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen Tjustbygden.

För oss är det viktigt att delta i jobbmässan för att visa att svensk industri och inte minst Elfa har intressanta jobb inom en rad olika yrken. Med vår medverkan hoppas vi inspirera till att utbilda sig inom tekniska yrken och att se möjligheter till framtida jobb i vår kommun, säger Annika Riis, HR Manager Sweden, på Elfa International AB, som är bokade utställare på mässan.

Fakta Jobb- och utbildningsmässan:

  • Datum: torsdag 12 september
  • Tid: klockan 13-18
  • Plats: Sporthallen, Bökensved, Västervik
  • Mässan är helt kostnadsfri
  • Sista anmälningsdatum: lördag 15 juni, webbadress nedan.

Läs mer om jobb- och utbildningsmässan på www.vastervik.se/jobbochutbildningsmassan 

Sidan senast granskad den 15 maj 2024