Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Borrad dricksvattenbrunn

Dricksvatten Enskilt, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Gunela Andersson
0490-25 48 22
gunela.andersson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Magnus Österlund
0490-25 48 43
magnus.osterlund@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du behöver söka tillstånd för att få borra efter dricksvatten inom vissa områden. Detta för att säkra tillgången och kvaliteten på grundvatten.

Varför behövs tillstånd?

Grundvattenmagasin som används till dricksvatten har en begränsad kapacitet i många områden. Uttaget av grundvatten får inte vara större än mängden grundvatten som bildas. Då är risken stor att salt vatten från Östersjön eller äldre salt grundvatten tränger in i brunnen. Ett vatten med hög salthalt går inte att använda som dricksvatten.

I vilka områden behövs tillstånd?

I Västerviks kommun är det främst i kustzonen och i skärgården du behöver söka tillstånd för att få borra en dricksvattenbrunn. Du kan också behöva lämna in en anmälan.

För mer information om vilka områden som detta gäller för se "Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö". Kartbilaga 1 visar vilka områden som omfattas av tillståndsplikt och anmälningsplikt. Inom område som är markerat med kustzon behöver du lämna in en anmälan för att få borra en brunn.

Kartbilaga

Om du är osäker på om du omfattas av bestämmelserna, kontakta Miljö- och byggnadskontoret.

Ansökan/anmälan

Om du vill borra en dricksvattenbrunn behöver du först söka tillstånd eller lämna in en anmälan till Miljö- och byggnadskontoret. Det gör du på särskild blankett. Den finns under E-tjänster och blanketter.

Observera att du inte får borra förrän du har fått ditt beslut.

Avgift

Du får betala en avgift för vår handläggning av din ansökan/anmälan. För handläggning av anmälan tas en avgift ut motsvarande 3 timavgifter och för ansökan tas en avgift ut motsvarande 5 timavgifter. Gällande taxa finns i kommunens författningssamling.

Ytterligare tillstånd?

Om den planerade brunnen ska försörja fler än 2 hushåll med vatten kan det även krävas tillstånd från Länsstyrelsen.

Anlita certifierad brunnsborrare

Miljö- och byggnadskontoret rekommenderar att du anlitar en certifierad brunnsborrare. SGU har tillsammans med certifieringsorganet SITAC och borrarnas branschorganisationer tagit fram en certifiering för brunnsborrare.

Krav på den nya brunnen

Arbetet med den nya brunnen ska utföras enligt riktlinjerna i Normbrunn -16.

Placering av brunn

En dricksvattenbrunn ska placeras så att den skyddas från föroreningar. De kommer från till exempel avlopp, gödselupplag och åkermark. Brunnen bör alltid placeras uppströms en källa till förorening.

Vilket skyddsavstånd behövs?

För att minska risken för att du ska få problem med föroreningar i ditt dricksvatten behöver du ha visst skyddsavstånd. Vilket skyddsavstånd som behövs till en avloppsanläggning bedöms individuellt.

Det beror bland annat på:

  • Vilken typ av avloppsanläggning det är.
  • Markytans lutning.
  • Mark- och grundvattenförhållandena på platsen.

För att minska risken för att närliggande vattenbrunnar ska påverka varandra bör det vara ett skyddsavstånd på minst 20 meter mellan en borrad och en grävd brunn. Mellan två borrade brunnar bör det vara minst 30 meter.

Sidan senast granskad den 15 november 2021
Innehållsansvarig: Mattias Pettersson

Dricksvatten Enskilt, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Gunela Andersson
0490-25 48 22
gunela.andersson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Magnus Österlund
0490-25 48 43
magnus.osterlund@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun