Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Lotteritillstånd

Vill din förening anordna ett lotteri eller ansöka om att registrera lotteriverksamhet? Då ska ni ansöka om det hos kommunen.

Ni tar beslut på ett styrelsemöte att ni ska ansöka om tillstånd. Ni ska också utse en lotteriföreståndare samt gärna inkomma med förslag på kontrollant.

Kommunala lotterier

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Vem kan ha ett registreringslotteri

Tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Registrering

En registrering om lotteri får gälla i max 5 år. Förening får under denna period arrangera lotterier för högst 33 och 1/3 prisbasbelopp.

Sidan senast granskad den 30 september 2021