Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Avfall

I ert företag får ni olika sorters avfall som kräver en särskild hantering och dokumentering. Ni får transportera mindre mängder av ert egna avfall om ni anmäler det till Länsstyrelsen.

Som företagare är det många regler att ta hänsyn till kring hantering av avfall. Denna information berör avfallshantering på företag.

Vad är avfall?

Avfall är ett föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med, tänker göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Avfallet kan även ha ett ekonomiskt värde.

Transport av avfall

Ska ni transportera ert avfall själva behöver det först godkännas av Länsstyrelsen. På Länsstyrelsens hemsida finns mer information och blanketter. Här ser ni om anmälan eller tillstånd krävs.

Transport som kräver anmälan:

  • Eget avfall mindre än 10 ton eller 50 kubikmeter per år.
  • Eget farligt avfall mindre än 100 kilo eller 100 liter per år.

Transport som kräver tillstånd:

  • Eget avfall över 10 ton eller 50 kubikmeter per år.
  • Eget farligt avfall mer än 100 kilo eller 100 liter per år.

Det är er skyldighet att kontrollera att era avfallstransportörer och mottagare har de tillstånd som krävs. Vissa överträdelser kan omfattas av miljösanktionsavgift.

Tips för mer information

I broschyrerna ”Farligt avfall på företag” och ”Information om verksamhetsavfall” som Miljösamverkan Sydost har tagit fram finns bra information. Där kan ni läsa om era skyldigheter, vilka anteckningar som krävs, exempel på journalblad, klassning av avfall, sortering, transport och checklistor.

Läs även mer på våra sidor om farligt avfall och mellanlagring av farligt avfall.

Sidan senast granskad den 16 december 2020