Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Skyltar och reklam

Många verksamheter vill sätta upp skyltar för att visa att de finns. En del skyltar kräver bygglov och andra är vägvisning vilket inte kräver bygglov.

Vi har ansvaret för säkerheten i trafiken. En viktig bit i det är att det inte finns för mycket information på en plats. En bilförare måste få tid att läsa och förstå alla skyltar för att köra säkert. Finns det för mycket reklam runt omkring så hinner man inte ta till sig allt.

Det är inte tillåtet att ha reklamskyltar längs vägen som tar bilförarens intresse från trafiken. Många olyckor är orsakade av att föraren har tittat på annat runt omkring istället för på trafiken.

Under E-tjänster och blanketter kan du hämta ansökan om vägvisning till din verksamhet. Är det en reklamskylt du vill sätta upp så kräver en sådan bygglov. Kontakta miljö- och byggnadskontoret om det. Du måste också ha tillstånd av polisen för en reklamskylt. 

Sidan senast granskad den 14 oktober 2022