Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Vill du sälja elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare måste du anmäla detta till miljö- och byggnadskontoret innan du börjar försäljningen. Byter försäljningsstället ägare måste den nya ägaren lämna in en ny anmälan.

Vad är elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare?

  • Elektroniska cigaretter är en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga. E-cigaretten fylls på genom en påfyllningsbehållare
  • Påfyllningsbehållare avser en behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett

Påfyllningsbehållare som innehåller en vätska utan nikotin omfattas inte av Lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Egenkontroll

Som ägare ansvarar du för att reglerna följs och att personalen känner till och förstår de regler som gäller. Därför ska det finnas ett egenkontrollprogram på plats som du ska kunna visa upp vid besök från kommunen. Syftet med egenkontrollen är att ta fram och skriva ner rutiner som gäller vid just ditt försäljningsställe.

Ålderskontroll

Det är förbjudet att sälja elektroniska cigaretter till personer under 18 år. Är det oklart vilken ålder köparen har ska legitimation visas. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år.
Du får inte sälja elektroniska cigaretter till en person om du misstänker att denne kommer att lämna varan till någon som är under 18 år, så kallad langning.
Det ska finnas en tydlig och väl synlig skylt med information om åldersgräns uppsatt i lokalen. Dekaler finns att beställa på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Marknadsföring/reklam

Marknadsföringen av elektroniska cigaretter får inte vara påträngande eller uppmana till användning. Därför bör reklamen finnas nära produkterna, till exempel vid hyllan där produkterna finns.

Din försäljning kontrolleras

Din försäljning av elektroniska cigaretter kontrolleras av miljö- och byggnadskontoret. Vi kontrollerar att du följer den lagstiftning som finns och de krav som ligger på dig.

Vad kostar det?

Kommunen tar ut en fast årlig avgift som ska täcka kostnaderna för handläggning och kontroll. Samma taxa gäller för försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel. Timtaxan för år 2024 är 1076 kronor.
1 varuslag = 1 timavgift per år
2 varuslag = 1,5 timavgifter per år
3 varuslag = 2 timavgifter per år
4 varuslag = 2,5 timavgifter per år

Sidan senast granskad den 15 januari 2024