Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Receptfria läkemedel

Vill du sälja receptfria läkemedel måste du anmäla detta till Läkemedelsverket innan du börjar försäljningen. Byter försäljningsstället ägare måste den nya ägaren lämna in en ny anmälan.

Förvaring

Läkemedel ska vara inlåsta eller under direkt uppsikt i försäljningslokalen. Dessutom ska de vara åtskilda från övriga varor. Det ska tydligt framgå att produkterna är läkemedel.

Ålderskontroll

Det är förbjudet att sälja läkemedel till personer under 18 år. Är det oklart vilken ålder köparen har ska legitimation visas.

Du får inte sälja läkemedel till en person om du misstänker att denne kommer att lämna varan till någon som är under 18 år, så kallad langning.

Det ska finnas en tydlig och väl synlig skylt med information om åldersgräns uppsatt i lokalen.

Om du vill ha dekaler att sätta upp om 18-årsgräns finns det att beställa hos miljö- och byggnadskontoret. 

Egenkontroll

Som ägare ansvarar du för att reglerna följs och att personalen känner till och förstår de regler som gäller. Därför ska det finnas ett egenkontrollprogram på plats som du ska kunna visa upp vid besök från kommunen. Syftet med egenkontrollen är att ta fram och skriva ner rutiner som gäller vid just ditt försäljningsställe. Om du vill ha hjälp med att skapa ett sådant dokument kan du använda miljökontorets mall.

Din försäljning kontrolleras

Din försäljning av receptfria läkemedel kontrolleras av miljö- och byggnadskontoret. Vi kontrollerar att du följer den lagstiftning som finns och de krav som ligger på dig.

Vad kostar det?

Kommunen tar ut en fast årlig avgift som ska täcka kostnaderna för handläggning och kontroll. Samma taxa gäller för försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel. Timtaxan för år 2024 är 1076 kronor.

1 varuslag = 1 timavgift per år
2 varuslag = 1,5 timavgifter per år
3 varuslag = 2 timavgifter per år
4 varuslag = 2,5 timavgifter per år

Informationsfilm

Här kan du se en film om vad som gäller vid handel med receptfria läkemedel. Längden på filmen är 32 minuter och 19 sekunder.

 

Sidan senast granskad den 15 januari 2024