Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Brandskyddsdokumentation

När du bygger nytt eller bygger om din fastighet ska du skapa en brandskyddsdokumentation. Du ska också göra en sådan vid ändrad användning av till exempel publika lokaler. I dokumentet ska du beskriva hur byggnaden skyddas mot brand och mot spridning av brand.

Dokumentationen ska beskriva byggnadens brandtekniska klass. Några exempel på vad som ska finnas med är hur länge byggnaden kan stå emot brand samt vilka utrymningsvägar och larm som finns. Innehållet kan variera mellan olika objekt och måste anpassas till varje fall. Den kan vara mer omfattande för en stor och komplex byggnad medan den kan minskas för en mindre byggnad. En plan för kontroll och underhåll ska ingå.

Den som gör en brandskyddsdokumentation ska ha god kunskap i området brand. Den kan till exempel göras av en brandkonsult. Enligt lag ska vi arbeta med ett systematiskt brandskyddsarbete för våra byggnader. Den färdiga brandskyddsdokumentationen är ett bra hjälpmedel och underlag för det arbetet.

Mer om vad som ska finnas med i dokumentationen hittar du i Svenska Brandskyddsföreningens skrift Brandskyddsdokumentation.

Sidan senast granskad den 19 maj 2014