Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2022-05-17: Västerviks kommuns upphandling om skötsel av gator och grönytor är klar

2022-05-17

Den upphandling av skötsel av gator och grönytor som Västerviks kommun har genomfört för att tillmötesgå nya lagkrav är nu klar och tilldelningsbeslut har lämnats till de vinnande anbudsgivarna. De tre uppdragen som ingått i upphandlingen går till tre olika företag i samma företagsgrupp: Kanonaden Entreprenad AB med huvudkontor i Nässjö.

Sedan den kommunala verksamheten inom områdena gata och park bolagiserades 2012 har Västerviks kommun haft ett avtal med Västervik Miljö & Energi AB kring de tjänster som nu har upphandlats. Lagstiftningen ger idag inte möjligheter att tillämpa undantagen för intern upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Kommunstyrelsen fattade därför år 2020 beslut om att genomföra en upphandling i konkurrens för de tjänster som omfattar gata och park samt även det ramavtal som omfattar anläggningsverksamhet.

Intresset för upphandlingen har varit stort och sammanlagt åtta olika bolag har konkurrerat om de tre anbudspaket som handlats upp. Samhällsbyggnadsenheten, som ansvarar för upphandlingen, har delat in kommunen i tre olika områden, Västervik stad, norra kommundelen samt södra kommundelen, för att skapa olika typer av anbudspaket och även ge möjlighet till mindre aktörer att lämna anbud.

Det är mycket konkurrenskraftiga anbud som har lämnats in och det är tydligt att den här typen av upphandlingar är attraktiva för båda större nationella aktörer, men även lite mindre lokala, säger Daniel Niklasson, samhällsbyggnadschef.

Efter utvärderingen genomförts har tilldelning skett så här:

  • Område 1, Västervik stad tilldelas Kanonaden Entreprenad AB. 
  • Område 2, norra kommundelen, tilldelas Kanonaden Entreprenad i Mälardalen AB. 
  • Område 3, södra kommundelen, tilldelas Bergbolaget i Götaland AB. 

De tre bolagen som tilldelats upphandlingen ingår i bolagsgruppen kring Kanonaden Entreprenad AB med huvudkontor i Nässjö. Bolaget finns sedan 2012 lokalt i Västervik då man förvärvade Västerviks Grävmaskiner AB. Sedan 2017 ingår Kanonaden i norska AF-gruppen som är ett av Norges ledande koncerner inom bygg och anläggning. Ett av bolagets större projekt i Västervik på senare tid har varit bland annat utbyggnaden av det nya bostadsområdet vid Ekhagen.

Vi är ödmjuka inför uppdraget samtidigt som vi har förmånen att både ha en bra och lokal grupp i Västervik samtidigt som vi har tillgång till våra bolags samlade resurser i hela södra Sverige, säger Fredrik Svensson, lokal platschef vid Kanonaden Entreprenad i Västervik. Han fortsätter:
Vi har presenterat ett anbud som även innehåller ett brett samarbete med många mindre lokala entreprenörer som är redo att jobba åt oss i det här uppdraget.

Under förutsättning att inga överklaganden sker kommer avtal att tecknas efter det att tiden för avtalsspärr löpt ut. De nya entreprenörerna kommer att ta över ansvaret från den 15 oktober 2022. Ordinarie avtalstid är fem år. Avtalet kan därefter förlängas vid ett tillfälle om ytterligare tre år. Upphandlingens totala värde bedöms uppgå till cirka 50–55 miljoner kronor exklusive moms per år. Den personal som arbetat inom gata och park vid Västervik Miljö & Energi AB omfattas av reglerna för verksamhetsövergång och kommer att erbjudas anställning hos den nya entreprenören.

Sidan senast granskad den 17 maj 2022