Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-01-05: Västerviks kommuns fyra högstadieskolor går över till distansundervisning måndag 11 januari

2021-01-05

Uppdaterad information 20210107: Fjärrundervisning på kommunens högstadieskolor 8 – 24 januari

Efter uppmaning från Region Kalmar läns smittskyddsläkare till alla kommuner i Kalmar län kommer tillförordnad barn- och utbildningschef Jörgen Jonsson på torsdag att besluta att Östra Ringskolan i Gamleby, Ankarsrums skolas högstadium, Ellen Keyskolan och Ludvigsborgsskolan i Västervik alla kommer att gå över till distansundervisning från och med fredag 8 januari. Det innebär att eleverna återsamlas på skolorna efter jullovet på fredag 8 januari för att därefter fortsätta hemifrån kommande två veckor. Viktigt att notera är att fredagen kommer att bli en annorlunda skoldag med annorlunda tider och att alla elever och vårdnadshavare får mer information om fredagen på torsdag 7 januari.

Smittskyddsläkarens bedömning är att smittotalen inte viker neråt i tillräckligt hög utsträckning och när vi får en sådan här uppmaning är det inte så mycket att välja på tyvärr, säger Jörgen Jonsson som är tillförordnad barn- och utbildningschef på Västerviks kommun.

Jörgen, rektorerna på våra fyra högstadieskolor och jag kommer att ha ett första möte om hur fredagen kommer att se ut på våra högstadieskolor när det gäller läromedel, datorer med mera under trettondagen. På torsdag räknar vi med att ha mer information om distansundervisningen som vi kan gå ut med till elever, vårdnadshavare och skolpersonal, säger Ewa Myhrén, grundskolechef på Västerviks kommun avslutande.

När det gäller övriga högstadieskolor i Västerviks kommun så lämnas besked om var och en från respektive skolhuvudman om det inte är kommunen.

Sidan senast granskad den 5 januari 2021