Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-03-25: Västerviks Gymnasiums nuvarande mix med fjärrundervisning fortsätter till och med 16 april, därefter är planen att andelen elever på plats ska öka

2021-03-25

Sveriges utbildningsminister Anna Ekström meddelande på en pressträff på torsdagsmorgonen att Folkhälsomyndighetens rekommendation om att landets gymnasieskolor bör bedriva undervisning med en mix av när- och fjärrundervisning inte kommer att förlängas efter 1 april och att skälet är att skolarbetet i vårterminens sista skede är högt prioriterat. Samtidigt finns möjligheten kvar för att fortsätta med fjärrundervisning för landets skolhuvudmän för att minska trängsel och smittrisker där det behövs. När det gäller Västerviks Gymnasium kommer skolans ledning att diskutera frågan i detalj med Västerviks kommuns ledning på barn- och utbildningsförvaltningen under de närmaste dagarna men planen är att öka andelen elever på plats från och med måndag 19 april.

I grunden ligger vi kvar i vårt tidigare fattade beslut som sträcker sig till och med vecka 15, men vi vill successivt öka antalet elever på skolan efter dess och ber att få återkomma med besked om hur vi tänker gå vidare när vi har hunnit diskutera det här noggrant, säger Västerviks kommuns barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson. Han fortsätter:
Vi följer läget med vår lokala smittspridning kontinuerligt och vi kommer att ha situationen direkt efter påsklovet under extra granskning för att kunna ändra vår bedömning om det krävs. Vi tycker att det är viktigt att ha den första veckan efter påsklovet på oss att för att hinna se tendenser i smittspridningen innan vi lägger en ny plan.

För Västerviks Gymnasium är nu gällande beslut för vecka 13-15 formulerat så här:

Högskoleförberedande program (EK, SA, NA):

  • Vecka 13: Fjärrundervisning åk 1 och 2, närundervisning åk 3
  • Vecka 14: Påsklov.
  • Vecka 15: Fjärrundervisning åk 2 och 3, närundervisning åk 1

Yrkesprogram (BA, IN, EE, VO, HV, HA, RL):

  • Vecka 13: Fjärrundervisning åk 1, närundervisning övriga årskurser
  • Vecka 14: Påsklov
  • Vecka 15: Fjärrundervisning åk 2, närundervisning övriga årskurser

För gymnasiesärskola och introduktionsprogrammen fortsätter närundervisning på heltid.

Beskedet från regeringen var även att rekommendationen att vuxenutbildning i första hand ska bedrivas på distans gäller även i fortsättningen, vilket om det även blir lokalt beslutat inte medför någon ändring för Komvux i Västervik. En förnyad diskussion om hur resten av terminen ska genomföras kommer att inledas inom kort.

Jag tycker att vi har hittat en väldigt bra modell för vår skola med några årskurser på fjärrundervisning växelvis. Jag får signaler från elever och medarbetare om att de är nöjda med lösningen även om de flesta elever helst av allt vill ha undervisning på plats i skolan. Dessutom tittar vi kontinuerligt på vidareutvecklade smittskyddsåtgärder och andra stödjande åtgärder för att hjälpa våra elever att nå målen. Ett exempel är att elever som just nu finns i farozonen för att inte klara vissa ämnens slutbetyg kommer att erbjudas extra undervisning under påsklovet, säger Jörgen Jonsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef på Västerviks kommun. Han säger avslutande:
Det här beskedet från utbildningsministern och Folkhälsomyndigheten är välkommet och vi kommer att göra allt vi kan för att öka antalet elever på plats i skolan så snabbt det går. Just nu tänker vi att vi ändrar så att två årskurser i de elevrika teoretiska programmen ska vara på plats samtidigt som endast en årskurs ska ha fjärrundervisning från och med vecka 16, i stället för två årskurser på fjärrundervisning som det är nu. Samtidigt är det viktigt att alla förstår att vi måste vara redo att i värsta fall ompröva om den bedömningen behöver justeras efter påskveckan.

Sidan senast granskad den 25 mars 2021