Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Västerviks Gymnasiums nuvarande mix med fjärrundervisning fortsätter terminen ut

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-04-28

På grund av nuvarande smittspridning lokalt och de utökade skärpta regionala rekommendationerna beslutades under onsdagen att förlänga Västerviks Gymnasiums mix av när- och fjärrundervisning så att det pågår resten av vårterminen.

Smittskyddet i Region Kalmar län har rekommenderat fortsatt växelvis när- och fjärrundervisning för regionens gymnasieskolor under hela april och rekommendationen har i och med införandet av skärpta lokala rekommendationer nu förlängts till 16 maj. Mot bakgrund av den rekommendationen, smittläget i kommunen och för att ge lärare och elever framförhållning med planering och genomförande av undervisning har Västerviks kommuns barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson under onsdagen beslutat följande: Undervisningen för eleverna på Västerviks Gymnasium ska fortsatt ske med växelvis när- och fjärrundervisning resten av vårterminen.

Min bedömning är att det läge med stor smittspridning och lokala skärpta rekommendationer som vi har nu är så pass allvarligt att vi inte kommer att hinna komma ner i en tillräckligt bra nivå för att slippa använda mixen av när- och fjärrundervisning under vårterminen. För att våra lärare och elever ska få en chans att planera och genomföra undervisningen under avslutningen av läsåret beslutar vi nu att förlänga nuvarande modell med en blandning av undervisning på plats i skolan och fjärrundervisning via datorn hemifrån tills terminen tar slut, säger Västerviks kommuns barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson om sitt beslut.

För Västerviks Gymnasium är nu gällande beslut för resten av terminen fördelat så här:

Högskoleförberedande program (EK, SA, NA):

 • Vecka 18: Fjärrundervisning åk 2 och 1, närundervisning åk 3
 • Vecka 19: Fjärrundervisning åk 1 och 3, närundervisning åk 2
 • Vecka 20: Fjärrundervisning åk 2 och 3, närundervisning åk 1
 • Vecka 21: Fjärrundervisning åk 1 och 2, närundervisning åk 3
 • Vecka 22: Fjärrundervisning åk 1 och 2, närundervisning åk 3
 • Vecka 23: Fjärrundervisning åk 3, närundervisning åk 1 och 2

Yrkesprogram (BA, IN, EE, VO, HV, HA, RL):

 • Vecka 18: Fjärrundervisning åk 1, närundervisning övriga årskurser
 • Vecka 19: Fjärrundervisning åk 2, närundervisning övriga årskurser
 • Vecka 20: Fjärrundervisning åk 1, närundervisning övriga årskurser
 • Vecka 21: Fjärrundervisning åk 2, närundervisning övriga årskurser
 • Vecka 22: Fjärrundervisning åk 1, närundervisning övriga årskurser
 • Vecka 23: Fjärrundervisning åk 1, närundervisning övriga årskurser

För gymnasiesärskola och introduktionsprogrammen fortsätter närundervisning på heltid. Vuxenutbildningen på Komvux ska i första hand ska bedrivas på distans gäller även i fortsättningen.

Det är tråkigt att vi inte kunde få till en återgång till normalt skolarbete på grund av smittspridningen, men det är samtidigt bra att vi har hittat en metod som fungerar så här bra för våra elever och lärare, säger Jörgen Jonsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef på Västerviks kommun. Han säger avslutande:
Jag hoppas och tror att vi ska kunna klara den här vårens undervisning och examinering trots den här situationen, våra lärare har gjort ett otroligt bra arbete och det har våra elever också gjort.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.