Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-01-25: Upphandling av stort gata/park- och anläggningsarbetsuppdrag hos Västerviks kommun inleds med kvalificering av anbudsgivare

2021-01-25

Västerviks kommuns arbete med gata/park och anläggningsarbeten upphandlas under 2021 och nu inleds upphandlingens första steg med en så kallad kvalificering för alla de företag som i nästa steg ska lämna in anbud på uppdragen under de närmaste fem eller åtta åren.

Drift och entreprenad av Västerviks kommuns gator, parker och markanläggningsarbeten ska upphandlas efter att ha utförts på ett undantag från upphandlingsregler av kommunala bolaget Västervik Miljö & Energi AB under många år. Det undantaget har slutat gälla och därför bjuder kommunen in företag till att ansöka om att delta i en upphandling av drift och underhåll gata och park, samt markanläggningsarbeten i Västervik och samtidigt i södra och norra kommundelarna.

Uppdraget är indelat i tre områden där varje område omfattar gatudrift och gatuunderhåll, vinterväghållning, parkdrift och parkunderhåll, samt markanläggningsarbeten på allmän platsmark. I uppdraget ingår jour och beredskapshållning av personal och tekniska resurser under hela året. Entreprenörerna ska tillhandahålla samtliga ovanstående entreprenadarbeten.

Vi är nu så långt framme i vårt upphandlingsarbete att vi bjuder in till kvalificering för anbudsgivare i för kommunens entreprenadtjänster inom verksamhetsområdena gata och park, säger Daniel Niklasson, samhällsbyggnadschef på Västerviks kommun, som fortsätter:
Vi kommer att ha en ganska lång kvalificeringstid, två månader, för att de olika entreprenörerna ska ha möjlighet att skapa de allianser tillsammans som kan behövas för att kunna lämna anbud. Genom att vi delar in kommunen i tre olika områden öppnar det upp för flera olika huvudentreprenörer av olika storlek och förhoppningsvis även flera av våra lokala entreprenörer.

Detta första steg av upphandlingsprocessen pågår till 22 mars och planen är att upphandlingens andra steg med utskick av förfrågningsunderlag till kvalificerade anbudssökanden sker 7 maj. Sista anbudsdag beräknas 21 juni, tilldelningsbeslut planeras ges 7 juli. Uppdragets start är planerat 1 maj 2022 och avtalslängden är satt till fem år, med möjlig förlängning på ytterligare tre år.

Värdet på alla arbeten i upphandlingens tre delar är beräknad till 40-45 miljoner kronor per år.

Vi har redan noterat ett stort intresse från branschen. Det är inte ofta som så omfattande drift och underhållsentreprenader kommer ut på marknaden i vår region, säger Daniel Niklasson avslutande.

Sidan senast granskad den 25 januari 2021