Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Tjustbanan ges stor investering i Trafikverkets nya förslag till nationell plan för infrastrukturen

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-11-30

Under tisdagen presenterade Trafikverket myndighetens förslag på nya tolvårsplanen för statliga investeringar i framför allt järnväg och bilvägar. I planen finns underhåll och utveckling i hela landets infrastruktur och två objekt i Västerviks kommun pekas ut: Dels ny utbyggd väg E22 mellan Verkebäck och Gladhammar, som varit med tidigare men nu skjutits fram något. Dessutom är en stor järnvägsinvestering 2022-29 i nytt signalsystem kallat ERMTS utpekad för Tjustbanan från Västervik till Linköping. Den kanske viktigaste nyheten är att Trafikverket tydligt identifierar utpekade brister i Tjustbanan som viktiga i samband med fortsatt utredningsbehov för regionförstoring längs tågsträckan.

Den här investeringen i ERMTS är helt nödvändig för att de nya tågen som Region Kalmar län har köpt in till Stångådals- och Tjustbanorna ska kunna köra här och det är väldigt bra att vi nu vet att staten är redo att ta sin del av satsningen på framtidens tågresande i vår region, säger Daniel Niklasson, samhällsbyggnadschef på Västerviks kommun. Han fortsätter:
Med satsningen på ERMTS kan restiden direkt förkortas med lite mer än fem minuter på tågsträckan Västervik-Linköping, på grund av att tågen inte behöver sakta in riktigt lika mycket vid stationerna längre. Värt att notera är att investeringen också utgör en grund för andra framtida investeringar på järnvägsssträckan Västervik-Linköping.

Satsningen på utbyggnaden av E22 vid Gladhammar skjuts fram något i planen, men det är viktigt att den finns kvar så att standardhöjningen av länets stora pulsåder fortsätter, säger Västerviks kommundirektör Anders Björlin, han fortsätter:
Vi har väntat länge på den här signalen från staten om att infrastrukturen runt våra tätorter samt mot närliggande kommuner behöver upprustas och att Trafikverket är redo att genomföra förbättringar, så det här är en stor dag.

Utpekningen av Tjustbanans betydelse för regionförstoringen i vår del av Kalmar län är helt avgörande för våra möjligheter att skapa en större arbetsmarknadsregion där våra kommuninvånare i framtiden kan bo och arbeta i olika kommuner, säger Fredrik Lindwall, kommunstyrelsens första vice ordförande (C). Han vidareutvecklar:
Vårt näringslivs utveckling har emellanåt svårt att matcha sina rekryteringsbehov med tillgänglig arbetskraft och den här satsningen kan hjälpa till att skapa förutsättningar för tillväxt som vi arbetar hårt med i många andra sammanhang. Det breda samarbete som finns mellan kommunen, Västervik Framåt och övriga lokala näringslivet kring infrastrukturutvecklingen ges nu ännu bättre möjligheter.

Jag tycker att det är mycket positivt med förbättringarna på E22:an, både i vår kommun och i Söderköping. Det är också lovande om man ser till behovet av regionförstoring mot Östergötland, säger Harald Hjalmarsson, kommunstyrelsens andre vice ordförande (M).

Allra mest glädjande är att Trafikverket placerar vårt behov av förbättringar för tågtrafiken som ska möjliggöra en regionförstoring i norra Kalmar län intimt förknippat med stora investeringar på Tjustbanans teknik. Trafikverket jämställer i planen vårt behov med stora projekt i storstadsregionerna. Exakt detta har vi kämpat för i så många år så jag faktiskt inte vet när vi började, säger Dan Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S) och han utvecklar:
Jag vill skicka med ett stort tack till regionledningen med Angelica Katsanidou i spetsen, som har arbetat hårt för att de här satsningarna ska finnas med i den nationella planen från Trafikverket. Om inte investeringen på ERMTS hade kommit med i den här planen är jag osäker på hur det hade slutat för Tjustbanan, så det var oerhört viktigt för oss, säger Dan Nilsson avslutande.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.