Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Nytt konstruktionsutlåtande om piren vid restaurang Simson visar att båten måste flyttas

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2022-04-22

Efter att Västerviks kommun identifierat hållfasthetsproblem med piren vid Strömsholmen i Västervik där Restaurang Simson finns förtöjd har flera undersökningar gjorts av externa experter. Tyvärr visar en slutgiltig konstruktionsundersökning nu att restaurangbåten Simson måste flyttas.

Under lång tid har Västerviks kommun diskuterat placeringen av restaurangbåten Simson på arrenderad kommunal plats centralt i Västervik med tidigare ägare av restaurangbåten och därefter med nuvarande. Eftersom kommunen känt till strukturella brister i kajkonstruktionen har både tidigare och nuvarande arrendator fått besked att något nytt arrendeavtal för samma plats inte skulle tecknas efter 31 december 2021 innan en fördjupad analys av pirens konstruktion hunnit genomföras.

Nu har resultatet av konsultföretaget HWME AB:s fördjupade undersökning av kajkonstruktionen levererats till samhällsbyggnadsenheten på kommunen och i den slås fast att pirens horisontella hållfasthet är kraftigt försvagad även om den tål belastning med vertikala laster uppifrån. Utredningen är så tydlig i sin slutsats så att den bland annat säger följande:

"Den omedelbara rekommendationen är alltså att inga fartyg bör tillåtas att förtöjas vid Kaj Simson” och ”Med tanke på den aktuella skadebilden i kajen och med anledning av att man vid de olika dykinspektionerna har sett ett accelererande skadeförlopp, så rekommenderas att kajen ersätts med en ny kajkonstruktion inom de närmsta fem åren."

Så som ansvarig för att kommunens infrastruktur är säker och funktionell att använda har jag inget annat val än att följa konstruktionsutlåtandet och omgående starta arbetet för att Simson ska flyttas från platsen, säger Daniel Niklasson, samhällsbyggnadschef på Västerviks kommun. Han fortsätter:
Skulle en olycka ske vid den här piren och vi dessförinnan har fått reda på den här typen av entydig information om brister i säkerheten så skulle jag personligen utsätta människor för risker som inte är acceptabla om jag inte agerar.

I fråga om vad som händer nu med restaurangbåten Simson och platsen vid Strömsholmen säger kommunens företrädare följande:

Kommunen har efter det här beskedet inte något val, båten måste bort från platsen så att piren kan byggas om. Förvaltningen har tidigare kikat på om det finns någon fungerande ersättningsplats där restaurangbåten skulle kunna bedriva sin verksamhet under sommaren 2022, utan att se några bra alternativ. Det som ställer till det är dels tillgång till vatten och avlopp, dels att en sådan alternativ plats inte skapar bullerproblematik från verksamheten. Men vi har inte givit upp helt, utan kommer att ta frågan om ersättningsplats ytterligare ett varv, nu när det är definitivt klart att båten inte kan ligga kvar vid piren längre, säger Ulf Kullin, förvaltnings- och näringslivschef på Västerviks kommun. Han avslutar:
När vi fått en ny pir på plats och gjort klart det detaljplanearbete som pågår för området runt Strömsholmen så har vi för avsikt att genomföra en markanvisningstävling för platsen. Där kan alla som är intresserade delta på lika villkor.

En representant för Västerviks kommun har haft ett möte med ägaren av restaurangbåten under torsdagseftermiddagen där man lämnade över utredningsresultatet och tillsammans diskuterade vad som sker framöver.

Ladda ner hela HWME AB:s rapport i sin helhet här (pdf 831 kB)

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.