Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-10-12: Miljögiftet DDT hittat i markundersökning vid fotbollsområdet Örbäcken i Västervik

2021-10-12

I samband med förprojektering av en eventuell nybyggnad av en föreningslokal för IFK Västervik på fotbollsområdet Örbäcken i sydvästra delarna av Västervik har en för hög halt av det förbjudna bekämpningsmedlet DDT hittats. Västerviks kommun, som är fastighetsägare för området, kommer nu att genomföra en större markundersökning för att så snabbt som möjligt ta reda på hur stort område som är förorenat och hur höga halter som det handlar om.

Kommunen fick sent under måndag eftermiddag besked om provsvaret och har under tisdagen anmält föroreningen till Miljö- och byggnadskontoret. Under tisdag eftermiddag har även en avstämning gjorts med tillsynsmyndigheten och konsulten som har genomfört provtagningen. Därefter har representanter för IFK Västervik informerats. Föreningen har avslutat sin verksamhet på platsen för säsongen.

I anmälan som vi har gjort till vår lokala tillsynsmyndighet Miljö- och byggnadskontoret anger vi att den upptäckta halten av DDT är 140 mg/kg, vilket är cirka tre gånger så högt som gränsen för farligt avfall, säger Västerviks kommuns samhällsbyggnadschef, Daniel Niklasson. Han fortsätter:
Vi tar alltid den här typen av uppgifter på allra största allvar och kommer nu att genomföra en fördjupad markundersökning i området för att ta reda på föroreningens storlek och utbredning.

Frågor om hur lång tid en sådan undersökning kommer att ta, vilka konsekvenser den här föroreningen kan få för verksamheten i området och liknande frågeställningar är för tidigt för att kunna besvara på ett bra sätt.

Tills vidare avråder vi från att använda platsen för lek, spel och rekreation, den här undersökningen måste kunna genomföras ordentligt innan vi kan ge fler besked, säger Daniel Niklasson på Västerviks kommun avslutande.

Sidan senast granskad den 12 oktober 2021