Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-01-29: Inget krav på utrymning vid avslutad alkoholservering

2021-01-29

Västerviks kommun ändrar tolkningen av hur restauranger ska agera efter avslutad alkoholförsäljning på kvällen. Från och med nu behöver inte restaurangerna tömma lokalen när alkoholserveringen avslutas på grund av förbudet mot alkoholservering efter klockan 20.00. Detta meddelas i ett ställningstagande från Miljö- och byggnadskontoret på fredagen.

Regeringen beslutade 14 januari att förlänga förbudet att servera annan alkohol än folköl efter klockan 20:00 av smittskyddsskäl för att minska spridningen av coronaviruset. Förbudet ska gälla till och med 7 februari, men kan komma att förlängas. Från början var alla restauranger tvungna att tömma sina lokaler före klockan 20.30 för att därefter kunna återuppta servering av folköl eller annat än alkohol. Nu ändras den tolkningen i Västerviks kommun.

Med tanke på det tolkningsutrymme som finns om den förordning som nu gäller så har Miljö- och byggnadskontoret gjort ett ställningstagande om att ändra kravet på utrymning, säger Västerviks kommuns alkoholhandläggare och jurist Bo Essén. Han fortsätter:
Vi har också vägt in att vi bedömer att risken för smittspridning inte ökar om gästerna får sitta kvar en stund efter att alkoholserveringen avslutats. Det här ställningstagandet gäller tills vidare.

Detta innebär att restauranger som avbryter servering av alkoholdrycker klockan 20.00 och övergår till servering av folköl och lättdrycker inte behöver utrymma lokalen. Det blir alltså tillåtet att låta restaurangens gäster sitta kvar under den tid som utbudet skiftar skiftar från alkoholdryck till enbart folköl och lättdrycker.

Så här lyder den nya regeltolkningen som Västerviks kommuns Miljö- och byggnadskontor följer:

Efter klockan 20:00 får inga andra alkoholdrycker än folköl serveras. Klockan 20:30 ska all alkohol förutom folköl vara bortplockad från borden och gästerna. Under tiden får gästerna sitta kvar medan verksamheten övergår till att servera folköl/alkoholfritt. Utrymning ska ske senast den tid som framgår av serveringstiderna i era respektive serveringstillstånd. Om ni fortsätter med folkölsservering efter klockan 20:00 ska det även finnas ett matutbud med minst ett par rätter och lättdrycker under hela den tid som folkölsserveringen pågår.

Det är av yttersta vikt att alla krögare följer bestämmelserna om att alkoholdryckerna ska vara bortplockade för att undvika att vi ändrar vårt ställningstagande, säger Västerviks kommuns Miljö- och byggnadschef Carolina Stalebrant och hon avslutar:
Miljö- och byggnadskontorets ställningstagande gäller så länge inget annat uttalas och vi kommer självklart att ta hänsyn till ändrade förhållanden bland annat när det gäller både smittspridning och nationell tolkning av regelverk.

Sidan senast granskad den 29 januari 2021